(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 | MISUMI's New Year Holidays 2021 > คลิก

ลูกล้อ ขาตั้งปรับระดับ และเสาโพสต์

ลูกล้อ ตัวปรับและ พุก เป็นชิ้นส่วน อุปกรณ์เสริม ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่างๆลูกล้อ และ ล้อ ติดกับอุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนย้ายและการขนส่งฉากยึด สต็อปเปอร์ตัว ก้านปรับระดับ จะติดตั้งอยู่บน ฐานรอง/แผ่นรอง ของ โต๊ะช่าง เครื่องมือวัด ฯลฯ เพื่อปรับความสูงและ เครื่องวัดระดับน้ำ และทำการไล่ระดับสีนอกจากนี้ยังมีประเภท กันลื่น พื้น และป้องกันการสั่นสะเทือนตัว ขาตั้งปรับระดับ เป็นอุปกรณ์ที่ปรับความสูงและใช้เพื่อยึดอุปกรณ์เข้ากับ เครื่องวัดระดับน้ำพุก ฉากยึด เป็นอุปกรณ์โลหะสำหรับตรึงเครื่องจักรอุปกรณ์และตัวปรับมีประเภท มาตรฐาน เช่นเดียวกับประเภทยางและแบบ กดอัดลูกล้อ ก้านปรับระดับ และ พุก จะต้องได้รับการเลือกอย่างเหมาะสมตาม โหลดไฟฟ้า และขนาดของเครื่องจักรและอุปกรณ์