(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 26/5/2024 to 6:00 27/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อ ขาตั้งปรับระดับ และเสาโพสต์

ลูกล้อ ตัวปรับและ พุก เป็นชิ้นส่วน อุปกรณ์เสริม ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่างๆลูกล้อ และ ล้อ ติดกับอุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนย้ายและการขนส่งฉากยึด สต็อปเปอร์ตัว ก้านปรับระดับ จะติดตั้งอยู่บน ฐานรอง/แผ่นรอง ของ โต๊ะช่าง เครื่องมือวัด ฯลฯ เพื่อปรับความสูงและ เครื่องวัดระดับน้ำ และทำการไล่ระดับสีนอกจากนี้ยังมีประเภท กันลื่น พื้น และป้องกันการสั่นสะเทือนตัว ขาตั้งปรับระดับ เป็นอุปกรณ์ที่ปรับความสูงและใช้เพื่อยึดอุปกรณ์เข้ากับ เครื่องวัดระดับน้ำพุก ฉากยึด เป็นอุปกรณ์โลหะสำหรับตรึงเครื่องจักรอุปกรณ์และตัวปรับมีประเภท มาตรฐาน เช่นเดียวกับประเภทยางและแบบ กดอัดลูกล้อ ก้านปรับระดับ และ พุก จะต้องได้รับการเลือกอย่างเหมาะสมตาม โหลดไฟฟ้า และขนาดของเครื่องจักรและอุปกรณ์