(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2563 | Notice holiday in November 2020 > คลิก
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 11:00 29/11/2020 to 6:00 30/11/2020. We apologize for the inconvenience.

นิวเมติกส์และไฮดรอลิค

อุปกรณ์นิวเมติกส์ เป็น ระบบ ที่ขับเคลื่อนอุปกรณ์โดยใช้ ความดัน ได้รับจากการกดดันและบีบอัดบรรยากาศใช้เพื่อการประหยัดแรงงานและ จักรกลอัตโนมัติ ในโรงงานในด้านต่างๆเช่นรถยนต์เซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรมอาหารเป็นต้นแหล่งจ่ายไฟ ที่สร้าง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ประกอบด้วยเครื่อง ปั๊มลม อากาศ , เครื่อง ทำความเย็น, ถังเก็บลมอัด ฯลฯด้านอุปกรณ์ประกอบด้วยกระบอกลมโซลินอยด์วาล์วชุด 3 จุดกรองอากาศเรกูเลเตอร์สารหล่อลื่นที่เรียกว่า FRL เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับท่อ วาล์ว ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ตัวควบคุมปริมาณลม เซนเซอร์ ความดัน / การไหล ฯลฯเป็นระบบที่สะอาดโดยใช้อากาศและเป็นระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยสูงนอกจากนี้ยังมีข้อดีคือง่ายต่อการ มือจับ และ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดีกว่าเมื่อเทียบกับ แบบใช้ไฟฟ้า