(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • ผลิตภัณฑ์
    ที่ดูล่าสุด
  • รายการ
    ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
รายการชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

เซนเซอร์และสวิตช์

สวิตช์เซ็นเซอร์คือเซ็นเซอร์ที่แปลงข้อมูลที่รวบรวมให้เป็นสัญญาณที่สามารถจัดการได้โดยเครื่องจักรและสวิตช์ที่ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์รีเลย์เช่นคอมพิวเตอร์แลนเป็นต้นเซนเซอร์ หลัก ได้แก่ พร็อกซิมิ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ไมโครโฟโต เซนเซอร์ เป็นต้นพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ เป็น เซนเซอร์ ที่สามารถตรวจจับวัตถุได้โดยไม่ต้องสัมผัสและบางส่วนมีอุปกรณ์สำหรับตรวจจับระยะไกลและป้องกันการรบกวนซึ่งกันและกันไมโครโฟโต เซนเซอร์ คือ เซนเซอร์ ที่ใช้แสงในการ การวางตำแหน่ง และมีลักษณะเป็นขนาดเล็ก รูปทรง บางวงจรป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับของ พาวเวอร์ซัพพลาย ไฟเป็นต้นในทางกลับกัน สวิตช์ รวมถึง ไมโครสวิตช์ จำกัด สวิตช์ หน้า คอนแทคสวิตช์ ฯลฯลิมิต ไมโครสวิตช์ คือ ไมโครสวิตช์ มี กลไก หน้าสัมผัส และแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ หุ้มด้วย เคส และลิ สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) ติดตั้งใน เคส โลหะหรือ กล่องเรซิ่น เพื่อป้องกัน ไมโครสวิตช์คอนแทคสวิตช์ คือ สวิตช์ ที่ใช้ เซนเซอร์ ไวต่อ ความดัน และใช้สำหรับการ การวางตำแหน่ง ของ แผ่น โลหะในสายการผลิต ฯลฯ และสำหรับการเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของ เครื่องจักร