(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • ผลกระทบต่อการจัดส่งและคำสั่งซื้อ เนื่องจากข้อจำกัดในการทำงานของฐานการผลิต > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน สิงหาคม 2564 | Notification holiday in August 2021 > คลิก

อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน

ขั้นตอนชิ้นส่วนออปติคัลและชิ้นส่วน เครื่องประมวลผลภาพ ภาพเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับแสงและภาพและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่จะมี ขั้นตอน อัตโนมัติและ สเตจเคลื่อนที่แบบมือหมุน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ แสงและทัศนอุปกรณ์ มองเห็นของ เครื่องจักร และ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์สเตจเคลื่อนที่แบบมือหมุน อัตโนมัติและแบบกำหนด เอง ได้แก่ ลูก เชิงเส้น แกน X และ ระยะ แกน แกน Z ใช้สำหรับการปรับชิ้นส่วนและโฟกัสอัตโนมัติของกล้องอย่าง งานละเอียดส่วนประกอบ ออปติคอล ได้แก่ เลนส์ ไฟ LED เลนส์ สำหรับ เซนเซอร์ ออปติคัลฟิลเตอร์ส่งผ่าน UV และฟิลเตอร์ดูดซับรังสีความร้อนวิชันซิสเต็มประกอบด้วยกล้องวงจรปิดที่ใช้สำหรับกล้อง C-mount และกล้องความละเอียดสูงและเลนส์คอนเวอร์เตอร์ด้านหลังที่สามารถเพิ่มกำลังขยายได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนระยะใกล้ที่สุดกล้องถ่ายรูปประกอบด้วยกล้องจุลทรรศน์และกล้อง HDTV ที่ใช้ในการกระจายเสียงกล้องประมวลผลภาพและกล้องสีอะนาล็อก