(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2563 | Notice holiday in November 2020 > คลิก
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 11:00 29/11/2020 to 6:00 30/11/2020. We apologize for the inconvenience.

อุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่แบบหมุน

อุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่แบบหมุน คือชิ้นส่วนต่างๆที่ ประกอบ เป็นส่วนที่หมุนส่วนประกอบการเคลื่อนที่แบบหมุนประกอบด้วยแบริ่งที่รองรับการหมุนของเครื่องชุดแบริ่งที่ติดตั้งกล่องแบริ่งตัวเรือนแบริ่งพร้อมจิ๊กสำหรับยึดตลับลูกปืนและตัวติดตามลูกเบี้ยวและลูกกลิ้งที่รองรับการเคลื่อนย้ายตลับลูกปืนตุ๊กตา มีหลายประเภทเช่นประเภทหมอนและ หน้าแปลนนอกจากนี้ยัง สตัดปรับเกลียว ฯลฯ ที่ใช้ในการติด ตลับลูกปืน หรือ เพลาโรตาลี่ ซึ่งเป็น แกน สำหรับเครื่องหมุนตลับลูกปืน ได้แก่ ลูกปืนเม็ดลูกกลิ้งตลับลูกปืนเซรามิก ฯลฯนอกจากนี้เรายังมี อุปกรณ์เสริมตลับลูกปืน สำหรับ แบริ่ง รวมถึง น็อต และอะแดปเตอร์สำหรับ ตลับลูกปืน เว้นระยะฝาปิดซีล ฯลฯ