(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2564 | Notice holiday in June 2021 > คลิก

อุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่แบบหมุน

อุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่แบบหมุน คือชิ้นส่วนต่างๆที่ ประกอบ เป็นส่วนที่หมุนส่วนประกอบการเคลื่อนที่แบบหมุนประกอบด้วยแบริ่งที่รองรับการหมุนของเครื่องชุดแบริ่งที่ติดตั้งกล่องแบริ่งตัวเรือนแบริ่งพร้อมจิ๊กสำหรับยึดตลับลูกปืนและตัวติดตามลูกเบี้ยวและลูกกลิ้งที่รองรับการเคลื่อนย้ายตลับลูกปืนตุ๊กตา มีหลายประเภทเช่นประเภทหมอนและ หน้าแปลนนอกจากนี้ยัง สตัดปรับเกลียว ฯลฯ ที่ใช้ในการติด ตลับลูกปืน หรือ เพลาโรตาลี่ ซึ่งเป็น แกน สำหรับเครื่องหมุนตลับลูกปืน ได้แก่ ลูกปืนเม็ดลูกกลิ้งตลับลูกปืนเซรามิก ฯลฯนอกจากนี้เรายังมี อุปกรณ์เสริมตลับลูกปืน สำหรับ แบริ่ง รวมถึง น็อต และอะแดปเตอร์สำหรับ ตลับลูกปืน เว้นระยะฝาปิดซีล ฯลฯ