(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

ตลับลูกปืน

MISUMI หุ้นมากกว่า 10,000 ตลับลูกปืน จาก bearings1 มม. ถึงφ160มม.
"ค้นหา ตลับลูกปืน/รองลื่น คุณต้องการและรับการจัดส่งที่รวดเร็ว"
มิซูมิตอบสนองทุกความต้องการของคุณ