(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2567 | Notice holiday in February 2024 > คลิก

ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

ชิ้นส่วน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง เป็นชิ้นส่วนสำหรับ กลไก ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรงชิ้นส่วน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆเช่น เครื่องมือกล เครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต สารกึ่งตัวนำ เป็นต้นบูชเชิงเส้นเป็นกลไกการเคลื่อนที่เชิงเส้นที่ใช้เพลาทรงกระบอกและลูกเหล็กของม้วนกรงขณะที่จุดสัมผัสกับเพลาทำให้การเคลื่อนที่เชิงเส้นมีความแม่นยำสูงและมีความต้านทานแรงเสียดทานน้อยที่สุดบอล สกรู เป็นอุปกรณ์ที่แปลงการหมุนของ เพลา สกรู เป็นการ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรงการใช้ มอเตอร์ ฯลฯ ยังสามารถเปลี่ยน อุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่แบบหมุน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง และ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง อุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่แบบหมุน ได้เส้นบอกแนวเป็นตลับลูกปืนที่ให้การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นในทิศทางของรางและมีแรงเสียดทานต่ำเนื่องจากการเคลื่อนที่ของลูกเหล็กลิเนียร์ไกด์ ไม่มีแรงขับดังนั้นจึงใช้ร่วมกับ กระบอกสูบ หรือ มอเตอร์ บอลสกรู ฯลฯนอกจากนี้ยังมีตัวกระตุ้นแบบแกนเดี่ยวและหุ่นยนต์แกนเดี่ยวที่รวมบอลสกรูตัวนำเชิงเส้นและมอเตอร์เพื่อลดจำนวนขั้นตอนการประกอบ