(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

สวิตช์

สวิตช์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมการเปิด / ปิดวงจรไฟให้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และรวมถึงนำไปใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม สวิตช์มีหลากหลายชนิด ได้แก่ ไมโครสวิตช์ ลิมิตสวิตช์ สวิตช์แบบเท้าเหยียบและสวิตช์หน้าสัมผัส ซึ่งแต่ละชนิดมีคุณสมบัติการใช้งานแตกต่างกัน เช่น สวิตช์ไมโครเป็นสวิตช์ที่มีขนาดเล็กและใช้งานแบบกดติดและปล่อยดับ เหมาะกับควบคุมระบบงานขนาดเล็ก หรือลิมิตสวิตช์เป็นตัวควบคุมสำหรับกำหนดตำแหน่งหรือจำกัดระยะการทำงานของเครื่องจักร เหมาะสำหรับการควบคุมงานแบบอัตโนมัติ เป็นต้น