(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สปริง

สปริง คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรองรับน้ำหนักจากแรงกระแทกเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนและช่วยให้การทรงตัวดีขึ้น โดยทั่วไปสปริงจะมีลักษณะเป็นเส้นลวดขดเป็นวงกลมซ้อนกันหลายชั้นเป็นทรงกระบอก และช่วงระยะห่างขดลวดวงกลมจะมีระยะเท่าๆ กัน เมื่อมีแรงมากระทำกับสปริงจะเกิดการยุบเข้าและเด้งกลับคืนสภาพเดิมได้เอง ทั้งนี้สปริงยังมีอีกหลายประเภท เช่น สปริงกด สปริงดึง สปริงแผ่น สปริงลาน เป็นต้น แต่ละประเภทมีหลายวัสดุ หลายขนาด และประสิทธิภาพการทำงานที่ดีแตกต่างกัน จึงทำให้สปริงเป็นชิ้นส่วนสำคัญสำหรับการประกอบกลไกการทำงานในอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ทั้งในชีวิตประจำวันจนถึงในงานทางด้านอุตสาหกรรม เช่น งานระบบไฮดรอลิก งานระบบนิวเมติกส์ งานแม่พิมพ์ เป็นต้นสปริง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรองรับน้ำหนัก ลดแรงสั่นสะเทือน และช่วยในเรื่องการทรงตัวได้ดี โดยทั่วไปแล้วสปริงจะมีลักษณะเป็นขดลวดม้วนเป็นวงกลม ซ้อนกันหลายชั้นออกมาเป็นรูปทรงกระบอก และขดลวดที่ซ้อนกันแต่ละชั้นมีช่วงระยะห่างเท่าๆ กัน หลักการทำงานของสปริง คือ เมื่อได้รับน้ำหนักหรือมีแรงมากระทำแล้วจะทำให้เกิดการยุบเข้าและเด้งกลับคืนตัวสู่สภาพเดิมได้เอง สปริงมีหลายประเภท หลายรูปแบบ เช่น สปริงดึง สปริงกด สปริงดีด สปริงดัด สปริงแผ่น สปริงลาน สปริงซีลโอริง เป็นต้น ดังนั้นสปริงจึงเป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและทางด้านงานอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย ยกตัวอย่างเช่น การนำไปใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบงานเฟอร์นิเจอร์ งานแม่พิมพ์ งานระบบไฮดรอลิก งานระบบนิวเมติกส์และอื่นๆ อีกมากมาย