(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 18/4/2021 to 6:00 19/4/2021. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

สปริง

สปริง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรองรับน้ำหนัก ลดแรงสั่นสะเทือน และช่วยในเรื่องการทรงตัวได้ดี โดยทั่วไปแล้วสปริงจะมีลักษณะเป็นขดลวดม้วนเป็นวงกลม ซ้อนกันหลายชั้นออกมาเป็นรูปทรงกระบอก และขดลวดที่ซ้อนกันแต่ละชั้นมีช่วงระยะห่างเท่าๆ กัน หลักการทำงานของสปริง คือ เมื่อได้รับน้ำหนักหรือมีแรงมากระทำแล้วจะทำให้เกิดการยุบเข้าและเด้งกลับคืนตัวสู่สภาพเดิมได้เอง สปริงมีหลายประเภท หลายรูปแบบ เช่น สปริงดึง สปริงกด สปริงดีด สปริงดัด สปริงแผ่น สปริงลาน สปริงซีลโอริง เป็นต้น ดังนั้นสปริงจึงเป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและทางด้านงานอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย ยกตัวอย่างเช่น การนำไปใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบงานเฟอร์นิเจอร์ งานแม่พิมพ์ งานระบบไฮดรอลิก งานระบบนิวเมติกส์และอื่นๆ อีกมากมาย