(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • ผลิตภัณฑ์
    ที่ดูล่าสุด
  • รายการ
    ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
รายการชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน สิงหาคม 2565 | Notice holiday in August 2022 > คลิก

พัดลม

พัดลม จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องจักรประเภทหนึ่งที่สร้างแรงลมด้วยการหมุนของใบพัดและมอเตอร์ เพื่อให้อากาศภายในพื้นที่เกิดการไหลเวียน ช่วยระบายความร้อนสูงให้เย็นลงในระดับหนึ่งและป้องกันการเสื่อมสภาพของวัสดุสิ่งของต่างๆ จากอากาศร้อนได้ พัดลมมีหน้าที่หลักคือการเป่าลมเข้าและดูดลมออก ทั้งยังสามารถแบ่งตามประเภทมอเตอร์ได้ 3 ประเภท ได้แก่ มอเตอร์ AC มอเตอร์ DC และมอเตอร์บัสเลส DC พัดลมมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้งานดังนั้นจึงนิยมนำไปประยุกต์งานกันอย่างแพร่หลาย อย่างเช่น ติดตั้งพัดลมระบายความร้อนตามตู้แร็ค หรือในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น