(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • ผลิตภัณฑ์
    ที่ดูล่าสุด
  • รายการ
    ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
รายการชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2565 | Notice holiday in October 2022 > คลิก

ตัวกรองสัญญาณรบกวน/ตัวป้องกันไฟกระชาก

ตัวกรองสัญญาณรบกวนและเครื่องป้องกันไฟกระชากเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันวงจรไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากปัญหาเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าความถี่ ฯลฯ มี ผลิตภัณฑ์ หลากหลายประเภทรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ยับยั้งการสร้างและ / หรือการส่งสัญญาณรบกวน (สัญญาณไฟฟ้าที่ไม่ได้ตั้งใจและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) และไฟกระชาก (แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าผิดปกติชั่วคราว) ที่ป้องกันวงจรและอุปกรณ์ของตัวเองและอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีความหลากหลายอย่างมากในขณะที่ผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเช่นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้กับสาย พาวเวอร์ซัพพลาย เสียงและไฟกระชากอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อวงจรและเครื่องใช้ไฟฟ้า, ความล้มเหลวของระบบ ฯลฯ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตรวจสอบข้อกำหนดอย่างละเอียดสำหรับรายการต่าง ๆ เช่นช่วงอุณหภูมิในการทำงาน, แรงดันไฟฟ้า, พิกัดกระแสไฟฟ้า แอปพลิเคชัน