• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Actuators

■ What is an actuator?
An actuator consists of a ball screw, guide, bracket and bearing holder, and it converts rotational motion into linear motion. It is mainly used for transportation and positioning.
MISUMI handles single-axis robots, single-axis actuators and single-axis units, which can be easily selected in various sizes, types and specifications according to the applications and functions.
■ Features
MISUMI Products: High accuracy, high rigidity, compact LX, low-cost LS, KU that's ideal for high accuracy and high load capacity. You can select LX with motor (servo motor, stepper motor) or without motor. Fast delivery and low price even on a large order.
Manufacturer brand products: NB's BG series and CKD's ESSD/ELCR series can be selected online. THK's KR/SKR series is also available.