(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

เวอร์เนีย

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ คือ เครื่องมือวัดระยะภายนอก ภายใน และความลึกของชิ้นงานได้อย่างละเอียด เวอร์เนียคาลิปเปอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมนืยมใช้ความละเอียดที่ 0.01 มม. โดยสเกลของเวอร์เนียคาลิปเปอร์ส่วนใหญ่จะมีทั้งมาตราเมตริกและมาตราอังกฤษไว้ด้วยกัน เครื่องมือวัดชนิดนี้จะมีลักษณะคล้ายไม้บรรทัดซึ่งใช้เป็นสเกลหลัก และส่วนที่มีลักษณะคล้ายก้ามปู คือ ปากวัดชิ้นงานซึ่งเป็นสเกลเลื่อนและใช้หนีบวัตถุ เมื่อผู้ใช้งานเลื่อนปากวัดได้ระยะที่ต้องการแล้วสามารถล็อกตำแหน่งด้วยการใช้หมุดที่อยู่ด้านบนหมุนลงไปได้ทันที นอกจากนี้เวอร์เนียคาลิปเปอร์ยังมีรุ่นดิจิตอลที่มีความแม่นยำในการวัดสูงให้เลือกใช้งานอีกด้วย
CAD
วันจัดส่ง
 • ทั้งหมด
 • บริการจัดส่งวันเดียวกัน
 • 1 วันหรือน้อยกว่า
 • 2 วันหรือน้อยกว่า
 • 3 วันหรือน้อยกว่า
 • 4 วันหรือน้อยกว่า
 • 5 วันหรือน้อยกว่า
 • 6 วันหรือน้อยกว่า
 • 7 วันหรือน้อยกว่า
 • 10 วันหรือน้อยกว่า
 • 12 วันหรือน้อยกว่า
เรียงลำดับตาม
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. ต่อไป >>