(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

สเกลวัด

เครื่องมือวัด ขนาดเป็น เครื่องมือ ใช้วาด แบบตรง/ โค้งหรือวัดความยาว เครื่องมือสำคัญ ๆ เหล่านี้ ได้แก่ ไม้บรรทัดสี่เหลี่ยมทำกรอบไม้บรรทัดเลื่อยวงกลมและบางครั้งพวกเขาก็เรียกว่าเครื่องชั่งวัด วัสดุ รวมถึง สเตนเลส, เงิน, เหล็กกล้า, ไม้ไผ่, อะคริลิค, พลาสติกใสและอื่น ๆ มีมาตรฐาน JIS ที่ระบุรูปร่างและ วัสดุ ไม้บรรทัด ไม้บรรทัดที่ใช้กับเลื่อยวงเดือนมักเรียกว่ารางเลื่อยวงเดือนและถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในงานตัดด้วยเลื่อยวงเดือน ไม้บรรทัด เลื่อยวงเดือน บางคนมีระดับฟองที่จะใช้เป็น เกจวัดระดับ