(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 25/7/2021 to 6:00 26/7/2021. We apologize for the inconvenience.
  • ผลกระทบต่อการจัดส่งและคำสั่งซื้อ เนื่องจากข้อจำกัดในการทำงานของฐานการผลิต > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคม 2564 | Notice Holiday in July 2021 > คลิก

เครื่องมือวัด/เครื่องวัด

เครื่องมือวัดและอุปกรณ์การวัด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตหรือหลังการผลิต โดยเครื่องมือวัดที่พบการใช้งานส่วนใหญ่ ได้แก่ เวอร์เนียร์คาลิเปอร์, ไมโครมิเตอร์, ไดอัลเกจ, เกจวัด, ไม้บรรทัด, ไม้โปรแทรคเตอร์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้วัดสถานะต่างๆ เช่น วัดอุณหภูมิ, วัดน้ำหนัก, วัดกระแส, หรือวัดอัตราไหล ฯลฯ ซึ่งเครื่องมือวัดมีการแสดงผลทั้งแบบดิจิตอลและแบบสเกล ดังนั้นเครื่องมือวัดจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีความสำคัญและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานเกือบทุกอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมทางการแพทย์ ฯลฯ