(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2563 | Notice holiday in November 2020 > คลิก
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 11:00 29/11/2020 to 6:00 30/11/2020. We apologize for the inconvenience.

เครื่องมือวัด/เครื่องวัด

เครื่องมือวัด มีหลายประเภท ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ ได้แก่ เวอร์เนีย, ไมโครมิเตอร์, ไดอัลเกจ, เกจวัด ประเภทต่าง ๆ , ระดับฟอง, ไม้โปรแทรกเตอร์และไม้บรรทัด เป็น เครื่องมือ ใช้ในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้บางส่วนมีใบรับรอง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน หรือใบรับรองการสอบเทียบที่แนบมาหรือสอดคล้องกับ มาตรฐาน JIS มาตรฐาน ISO ฯลฯ ในทางกลับกันเครื่องมือวัดนั้นรวมถึงอุปกรณ์สำหรับวัดสถานะต่างๆเช่น กระแสไฟฟ้า/ แรงดัน, น้ำหนัก, อุณหภูมิ, ความแข็ง, คุณภาพน้ำ, ความหนืด, อัตราการไหล และความขรุขระของ พื้นผิว บางส่วนไม่เพียงแสดงผลการวัดแบบดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังส่งข้อมูลเพื่อบันทึก / แสดงผลบนอุปกรณ์ภายนอก