(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

เครื่องวัดความเรียบผิว

เครื่องวัดความเรียบผิว เป็นเครื่องจักรสำหรับวัดสภาพของพื้นผิวที่ผ่านการ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ของชิ้นส่วน ในการประเมินพื้นผิวที่ถูก ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ผลการวัดจะถูกคำนวณตามเส้นโค้งความขรุขระ เครื่อง เครื่องทดสอบ/เทสเตอร์ ความหยาบสามารถเป็นชนิด หน้าสัมผัส ที่ใช้ โพรบวัด และชนิด ไม่สัมผัส ที่ใช้แสงเลเซอร์หรือสิ่งอื่นที่คล้ายกัน ประเภทผู้ หน้าสัมผัส ใช้ โพรบวัด ที่ตาม พื้นผิว เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลง หากส่วนหัวโพรบสึกหรอและมีการปัดเศษแบบฟอร์มจะไม่เสถียรดังนั้นต้องขัดและสิ่งที่คล้ายกันเพื่อทำให้ผลการวัดมีเสถียรภาพ ในทางกลับกันประเภทที่ ไม่สัมผัส ใช้แสงไม่ใช่ โพรบวัด มีวิธีการวัดต่าง ๆ ที่มีชนิด ไม่สัมผัส เช่นกันและวิธีการวัดที่เลือกตามความแตกต่างในหลักการวัด ไม่สัมผัส สามารถวัด รูปทรง เช่นเดียวกับความหยาบ พื้นผิว เครื่องวัดความเรียบผิว ที่ใช้จะต้องเลือกตาม พื้นผิว ในการวัดและวัตถุประสงค์ในการใช้ผลการวัด
CAD
วันจัดส่ง
 • ทั้งหมด
 • บริการจัดส่งวันเดียวกัน
 • 2 วันหรือน้อยกว่า
 • 3 วันหรือน้อยกว่า
 • 5 วันหรือน้อยกว่า
 • 6 วันหรือน้อยกว่า
 • 7 วันหรือน้อยกว่า
 • 8 วันหรือน้อยกว่า
 • 35 วันหรือน้อยกว่า
 • 45 วันหรือน้อยกว่า
 • 50 วันหรือน้อยกว่า
เรียงลำดับตาม
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. ต่อไป >>