(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

หางปลา MISUMI

เลือกซื้อ หางปลา MISUMI

เลือกตามรูปทรง

ปลอกหุ้ม

เลือกตามบริการจัดส่ง

Y-Type Crimp Terminal

Y-Type Crimp Terminal Part No. : F1.25-M3 156 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลาเปลือย
รูปทรงตัว Y
บรรจุ 100-1,000 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

Y-Type Crimp Terminal

Y-Type Crimp Terminal Part No. : MTRF2-4 163 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลาเปลือย
รูปทรงตัว Y
บรรจุ 100 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

R-Type Crimp Terminal

R-Type Crimp Terminal Part No. : 1.25-M3.5 185 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลาเปลือย
รูปทรงกลม
บรรจุ 15-1,000 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

Bare Crimp Terminal

Bare Crimp Terminal Part No. : P-1.25 183 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลาเปลือย
แบบเสียบ
บรรจุ 100 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

Stripped Crimp Terminal

Stripped Crimp Terminal Part No. : MTRR1.25-4 137 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลาเปลือย
รูปทรงกลม
บรรจุ 10-100 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

Bare Crimp Terminal

Bare Crimp Terminal Part No. : MTRB-1.25 176 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลาเปลือย
แบบเสียบ
บรรจุ 100 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

Insulation Crimp Terminal

Insulation Crimp Terminal Part No. : MTRCE-2 186 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลามีฉนวน
แบบครอบปิด
บรรจุ 100 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

Insulated Crimp Terminal Y-Type

Insulated Crimp Terminal Y-Type Part No. : BVF1.25-3RE 315 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลามีฉนวน
รูปทรงตัว Y
บรรจุ 100 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

Insulated Crimp Terminal R-Type

Insulated Crimp Terminal R-Type Part No. : RBA1.25-3RE 312 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลามีฉนวน
รูปทรงกลม
100 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

Plug-in Model Pin Terminal

Plug-in Model Pin Terminal Part No. : PC-2005-M 373 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลามีฉนวน
แบบเสียบ-ตัวผู้
100 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

Plug-in Model Pin Terminal

Plug-in Model Pin Terminal Part No. : PC-2005-F 373 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลามีฉนวน
แบบเสียบ-ตัวเมีย
100 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

Y Model Insulation Crimp Terminal

Y Model Insulation Crimp Terminal Part No. : MTRNF1.25-3-R 210 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลามีฉนวน
รูปทรงตัว Y
บรรจุ 100 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

General Pin Terminal-Female Plug

General Pin Terminal-Female Plug Part No. : MTRBR-4020-F 358 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลามีฉนวน
แบบเสียบ-ตัวเมีย
100 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

General Pin Terminal-Male Plug

General Pin Terminal-Male Plug Part No. : MTRBR-4020-M 358 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลามีฉนวน
แบบเสียบ-ตัวผู้
100 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

General Pin Terminal-Male Plug

General Pin Terminal-Male Plug Part No. : TMEDV-630809-M 328 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลามีฉนวน
ทรงใบมีด
100 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

Insulation Crimp Terminal

Insulation Crimp Terminal Part No. : CE-8 813 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลามีฉนวน
แบบครอบปิด
บรรจุ 100 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

Crimp Terminal with Insulation

Crimp Terminal with Insulation Part No. : MTRNB-2 311 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลามีฉนวน
แบบเสียบ
100 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

Insulated Crimp Terminal

Insulated Crimp Terminal Part No. : BVB-0.5 456 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลามีฉนวน
แบบเสียบ
100 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

Insulation Bar Crimping Terminal

Insulation Bar Crimping Terminal Part No. : MFL50-5WH 174 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลาแบบเสียบ
หุ้มปลอกฉนวน
บรรจุ 100 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

Insulation Bar Crimping Terminal

Insulation Bar Crimping Terminal Part No. : AI0.25-8YE 358 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลาแบบเสียบ
หุ้มปลอกฉนวน
บรรจุ 100 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

Rod-Shaped Crimp Terminal

Rod-Shaped Crimp Terminal Part No. : MTRA-5.5 390 ฿ truck2 วัน หางปลาแบบเสียบ
บรรจุ 100 ชิ้น/Package

Insulation Crimp Terminal

Insulation Crimp Terminal Part No. : MTR-TGN-TC-1.25-11T 526 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลาแบบเสียบ
หุ้มปลอกฉนวน
บรรจุ 100 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

Insulation Crimp Terminal

Insulation Crimp Terminal Part No. : MTRNA-1.25 274 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลาแบบเสียบ
หุ้มปลอกฉนวน
บรรจุ 100 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

Plug-Model Connector Terminal

Plug-Model Connector Terminal Part No. : TMDEN-280509-FA 542 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลาแบบเสียบ
หุ้มปลอกฉนวน-ตัวเมีย
บรรจุ 100 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

Plug-Model Connector Terminal

Plug-Model Connector Terminal Part No. : TMEDN-480820-FA 524 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลาแบบเสียบ
หุ้มปลอกฉนวน-ตัวเมีย
บรรจุ 100 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

Insulated Crimp Terminal

Insulated Crimp Terminal Part No. : SB-2218 855 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลาแบบเสียบ
หุ้มปลอกฉนวน-ตัวเมีย
กันน้ำ
บรรจุ 100 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

Plug-Model Connector Terminal

Plug-Model Connector Terminal Part No. : TMEDV-280509-F 345 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลาแบบเสียบ
หุ้มปลอกฉนวน-ตัวเมีย
บรรจุ 100 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

Plug-in Model Pin Terminal

Plug-in Model Pin Terminal Part No. : PC4009-M-WP 930 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลาแบบเสียบ
หุ้มปลอกฉนวน-ตัวผู้
กันน้ำ
บรรจุ 100 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

Plug-in Model Pin Terminal

Plug-in Model Pin Terminal Part No. : PC4009-F-WP 745 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลาแบบเสียบ
หุ้มปลอกฉนวน-ตัวเมีย
กันน้ำ
บรรจุ 100 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

Plug-Model Connector Terminal

Plug-Model Connector Terminal Part No. : TMEDN-630809-FA 435 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลาแบบเสียบ
หุ้มปลอกฉนวน-ตัวเมีย
บรรจุ 100 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

Bar Crimping Terminal

Bar Crimping Terminal Part No. : A-2 278 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง หางปลาแบบเสียบ
บรรจุ 100 ชิ้น/Package flashบริการส่งถึงภายในวัน

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

หางปลาหลากหลายรายการจากแบรนด์ MISUMI ทั้งหมด

เรายังมีหางปลาจากแบรนด์อื่นๆ
อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า หางปลา MISUMI

MISUMI เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติก ทั้งเป็นผู้ให้บริการครบวงจรสำหรับผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ต่างๆ ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทำให้มีการขยายตลาดและขยายประเภทผลิตภัณฑ์ในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ และวัสดุสำหรับกระบวนการผลิตกับงานซ่อมบำรุง ซึ่งรวมทั้งหมดแล้วมีผลิตภัณฑ์คุณภาพให้ลูกค้าทั่วโลกมากกว่า 10 ล้านชนิด พร้อมกับการบริการแนะนำสินค้า/สเปค เทียบรหัสสินค้า ข้อมูลเอกสารของสินค้าและข้อมูลเทคนิค / 3D CAD อีกด้วย

จุดเด่นสินค้าแบรนด์ MISUMI

หางปลายอดนิยม ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม

หางปลายอดนิยม
ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม

สินค้าหลากหลายประเภท ตามการใชงาน

สินค้าหลากหลายประเภท
ตามการใชงาน

จัดส่งตรงเวลา การันตีการส่งตรงเวลา 99.65%

จัดส่งตรงเวลา
การันตีการส่งตรงเวลา 99.65%

การใช้งานหางปลา

ในการเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเทอร์มินอลหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ สามารถทำได้หลายวิธี เช่น

 1. 1.การใช้สกรูขันเพื่อยึดสายไฟ จะมีข้อเสียคือ มีความยุ่งยาก ต้องพันสายไฟกับสกรูและขันให้แน่น
 2. 2.การบัดกรี เนื่องจากจุดที่เชื่อมต่อมีความบอบบางต้องทำด้วยความระมัดระวัง
 3. 3.การใช้หางปลา เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากมีความสะดวกและง่ายที่สุด หางปลาอาจมีสีและรูปร่างที่แตกต่างกันตามขนาดสายไฟที่จะใช้เชื่อมต่อ ส่วนวิธีการต่อ
  สายไฟเข้าหางปลาก็จะใช้วิธีการเดียวกัน คือ ใช้มีดหรือเครื่องมือปอกฉนวนหุ้มสายไฟออกประมาณ 0.5 cm จากนั้นเสียบสายไฟตรงบริเวณปลายหางปลา ใช้คีมสำหรับ
  หางปลาบีบจนสายไฟยึดติดกับหางปลาอย่างแน่นหนา

หางปลาแต่ละประเภท

เลือกประเภทของหางปลาให้ตรงตามการใช้งาน หางปลาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามรูปแบบการใช้งาน แต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน การเลือกหางปลาให้
ตรงกับการใช้งานจะช่วยลดต้นทุน ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และยังช่วยลดเวลาการทำงานได้อีกด้วย

หางปลาเปลือย

ประหยัด ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย

หางปลาเปลือย

หางปลาแบบหุ้มปลอกฉนวน

เชื่อมต่อแน่นหนา ป้องกันสิ่งรบกวน

หางปลาแบบหุ้มปลอกฉนวน

หางปลาแบบเสียบ

สะดวกสบาย เหมาะกับงานเคลื่อนย้าย

หางปลาแบบเสียบ

ขั้นตอนการย้ำหางปลา

การย้ำหางปลา ต้องใช้เครื่องมือพิเศษสำหรับหางปลาเท่านั้น หากใช้อุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่เครื่องมือเฉพาะ อาจทำให้การย้ำหางปลาไม่แน่น ซึ่งจะส่งผลเสียตามมา เช่น
เกิดความร้อน หางปลาไหม้ เบรกเกอร์ไหม้ เป็นต้น การย้ำหางปลาต้องใช้แรงบีบกดย้ำไปตรงปลายหางปลาบริเวณที่ใช้เป็นจุดเชื่อมสายไฟ เครื่องมือย้ำหางปลามี
หลายรูปแบบ และหลายชนิด การใช้งานก็แตกต่างกันตามต้องการ เช่น

 1. 1.Hexagon Crimping ใช้ย้ำหางปลาให้เป็นรูปหกเหลี่ยม มีความแน่นหนาทุกทิศทาง
 2. 2.Indent Crimping ใช้ย้ำหางปลาแบบกดลงไปตรงๆ
 3. 3.Trapez Crimping ใช้ย้ำหางปลาให้เป็นแท่งสี่เหลี่ยม
 4. 4.Oval Crimping ใช้กับหางปลา Tubular ย้ำเป็นรูปวงรี

อุปกรณ์ที่นิยมใช้คู่กับหางปลา

คีมย้ำหางปลา

คีมย้ำหางปลา

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการย้ำระหว่างหางปลากับสายไฟ เพื่อให้มีความแน่นหนา หากจุดที่ทำการย้ำไม่แน่นพอ จะเกิดการเชื่อมต่อที่ไม่ดี
ที่หน้าสัมผัสของหางปลาและทำให้ร้อนกว่าปกติ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาร์กและสายไหม้ได้

คีมปอกสายไฟ

คีมปอกสายไฟ

ใช้ในการปอกฉนวนหุ้มของสายไฟ คีมปอกสายไฟมีใช้กับสายหุ้มฉนวนทั้งชนิดแบบสายเคลือบน้ำยาและแบบสายไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการ
เชื่อมต่อหน้าสัมผัสระหว่างสายทองแดงและหางปลา

สายไฟ

สายไฟ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยกระแสไฟฟ้าจะ เป็นตัวนำพลังงานไฟฟ้าผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื่องใช้
ไฟฟ้า สายไฟทำด้วยสารที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ เรียกว่าตัวนำไฟฟ้า และตัวนำไฟฟ้าที่ใช้ทำสายไฟเป็นโลหะที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ดี

เรายังมี หางปลา จาก แบรนด์อื่นๆ