(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

ประแจบล็อค

ประแจบล็อก เป็นเครื่องมือช่างพื้นฐานที่มีส่วนประกอบหลักๆ อยู่ 2 ส่วน คือ ด้ามขันและลูกบล็อก ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย ทั้งการช่วยจับยึดชิ้นงาน ขันเข้าหรือคลายหัวสกรู น็อต สลักเกลียวออกได้สะดวกรวดเร็วและมีความแม่นยำกว่าการใช้ประแจปากตาย รวมถึงยังสามารถใช้วัดแรงกดขันน็อตได้ ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่องานช่างยนต์และงานช่างซ่อมบำรุงอย่างมาก นอกจากนี้เครื่องมือมีขนาดความยาวด้ามจับและขนาดลูกบล็อกหลายแบบ วควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการทำงาน
CAD
วันจัดส่ง
 • ทั้งหมด
 • บริการจัดส่งวันเดียวกัน
 • 1 วันหรือน้อยกว่า
 • 3 วันหรือน้อยกว่า
 • 4 วันหรือน้อยกว่า
 • 5 วันหรือน้อยกว่า
 • 6 วันหรือน้อยกว่า
 • 7 วันหรือน้อยกว่า
 • 8 วันหรือน้อยกว่า
 • 9 วันหรือน้อยกว่า
 • 10 วันหรือน้อยกว่า
เรียงลำดับตาม
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. ต่อไป >>