(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยม เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับขันยึดและคลายออกให้กับสลักเกลียว สกรูหัวจม หรือน็อตตัวเมียที่หัวหรือร่องเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมได้ โดยลักษณะเด่นของประแจชนิดนี้ส่วนที่ใช้ขันมีรูปทรงหกเหลี่ยมเป็นหลัก ซึ่งยังมีอีกหลากหลายแบบให้เลือกใช้งาน ได้แก่ ประแจหกเหลียมตัวแอล ประแจหกเหลี่ยมหัวบอล ประแจหกเหลี่ยมตัวที และประแจหกเหลี่ยมหัวทอร์ก เป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นกลุ่มเครื่องมือประแจหกเหลี่ยม สำหรับการใช้ในบางงานควรเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของร่องบนหัวสลักเกลียวหรือสกรูหัวจม ช่วยให้การขันยึดและคลายออกมีความแม่นยำและไม่ทำให้ร่องเกิดความเสียหาย
CAD
วันจัดส่ง
 • ทั้งหมด
 • บริการจัดส่งวันเดียวกัน
 • 1 วันหรือน้อยกว่า
 • 2 วันหรือน้อยกว่า
 • 3 วันหรือน้อยกว่า
 • 4 วันหรือน้อยกว่า
 • 5 วันหรือน้อยกว่า
 • 6 วันหรือน้อยกว่า
 • 7 วันหรือน้อยกว่า
 • 8 วันหรือน้อยกว่า
 • 9 วันหรือน้อยกว่า
เรียงลำดับตาม
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. ต่อไป >>