(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

ประแจเลื่อน

ประแจเลื่อน คือ เครื่องมือที่สามารถใช้จับ ยึด ขันหรือคลายสลักเกลียว หรือน็อต ฯลฯ และมาพร้อมกับปากซึ่งสามารถปรับระยะความกว้างให้พอดีกับขนาดของหัวสลักเกลียว หรือน็อตได้ นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับสกรูปรับซึ่งเป็นตัวเลื่อนปรับปากประแจ มันประกอบด้วยปากที่เคลื่อนที่ได้หนึ่งด้านและอีกด้านปากจะอยู่กับที่ สำหรับการใช้งานต้องปรับความกว้างของปากประแปให้มีขนาดพอดีกับหัวสลักเกลียวหรือน็อต และขันหรือคลายประแจในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อหัวสลักเกลียว น็อต หรือประแจเลื่อน
CAD
วันจัดส่ง
 • ทั้งหมด
 • บริการจัดส่งวันเดียวกัน
 • 1 วันหรือน้อยกว่า
 • 3 วันหรือน้อยกว่า
 • 4 วันหรือน้อยกว่า
 • 5 วันหรือน้อยกว่า
 • 6 วันหรือน้อยกว่า
 • 7 วันหรือน้อยกว่า
 • 8 วันหรือน้อยกว่า
 • 10 วันหรือน้อยกว่า
 • 11 วันหรือน้อยกว่า
เรียงลำดับตาม
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. ต่อไป >>