(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

ดอกไขควง

โดยทั่วไปบิตไขควงเป็นเครื่องมือที่แนบมากับปลายสว่านไฟฟ้าสว่านลมหรือที่คล้ายกัน ปลาย มี รูปทรง ที่เหมาะกับร่องใน หัว ของ สกรู ไขควง มี ปลายแบน เรียกว่า ไขควง แบนและที่มี หัวแฉก ไขว้ เรียกว่า ไขควง หัวแฉก มี ปลายหัวแร้งบัดกรี หลากหลายด้วย รูปทรงอื่น ๆ เช่น hex, torx, box และ น็อตกลม ต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจาก อัตราเร็วในการหมุน ที่เหมาะสมนั้นแตกต่างกันไปตาม การใช้งาน น บางคนมี ปลายหัวแร้งบัดกรี บิตประเภทแม่เหล็ก บางชนิดเช่น ไขควง เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ ได้ เป็นประเภทที่ กลับด้านได้ ซึ่งปลายทั้งสองของ เพลา สามารถใช้งานได้โดยเปลี่ยน เพลา ตามวัตถุประสงค์และใช้ มือจับ เดียวกัน
CAD
วันจัดส่ง
 • ทั้งหมด
 • บริการจัดส่งวันเดียวกัน
 • 1 วันหรือน้อยกว่า
 • 3 วันหรือน้อยกว่า
 • 4 วันหรือน้อยกว่า
 • 5 วันหรือน้อยกว่า
 • 6 วันหรือน้อยกว่า
 • 7 วันหรือน้อยกว่า
 • 8 วันหรือน้อยกว่า
 • 9 วันหรือน้อยกว่า
 • 10 วันหรือน้อยกว่า
เรียงลำดับตาม
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. ต่อไป >>