(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

อุปกรณ์สำหรับห้องคลีนรูม

อุปกรณ์สภาพแวดล้อมที่สะอาดถูกนำมาใช้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการผลิตที่มี ความแม่นยำ สูงซึ่งต้องการในชีวการแพทย์วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสาขาอื่นที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์สภาพแวดล้อมที่สะอาดเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับอุตสาหกรรม สารกึ่งตัวนำ เช่นเดียวกับโรงงานเคมีโรงงานแปรรูปอาหารและโรงงานเครื่องสำอาง นอกเหนือจากการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วยังจำเป็นต้องเตรียมเสื้อผ้าที่ไม่ก่อให้เกิดฝุ่น อุปกรณ์สภาพแวดล้อมที่สะอาดรวมถึง ฮูด ห้องคลีนรูม , ฝาปิด ห้องคลีนรูม , แผ่นรองเหงื่อ ความคุ้มค่า และ ปลอกแขน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้เนื้อผ้าที่ไม่กระจายเส้นใยและหลายชนิดได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ความสะอาดของแต่ละ ผลิตภัณฑ์ นั้นเป็นปริมาณ มาตรฐาน JIS ระบุถึงความสะอาดใน สเกลวัด 1 ถึง 8