(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 20/6/2021 to 6:00 21/6/2021. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2564 | Notice holiday in June 2021 > คลิก

ผลิตภัณฑ์ห้องแล็บ

ผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการที่จำเป็นคืออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ พวกเขาจะใช้ในหลากหลายสาขาเช่นโรงงานสถาบันการวิจัยการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และโรงเรียน ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์แก้วเครื่องมือวัดแก้ว / เรซิ่น ท่อ/ สายยาง และช่องทาง วัสดุ ใช้แตกต่างกันไปตามการ การใช้งาน และรวมถึงโลหะ ไวนิล เรซิ่น และ อะลูมิเนียม อุปกรณ์สำหรับการบด, การผสมและการศึกษาผง ได้แก่ ร่อนสำหรับการแยกผง, ครกสำหรับการผสมและการ งานลับคม/งานเจียรไน วัสดุ และเครื่องบดสำหรับ วัสดุ งานลับคม/งานเจียรไน เป็นผง ขวดกรองการดูดที่ใช้สำหรับแยกของแข็งออกจากของเหลวและขวดแก้ว Erlenmeyer ที่ใช้สำหรับการเตรียมและการวัดสารเคมีเป็นตัวอย่างของอุปกรณ์แก้ว นอกจากนี้ยังมี ท่อ/ สายยาง ช่องทางและปิเปตปาสเตอร์ที่ใช้สำหรับเริ่มต้นปฏิกิริยาทางเคมีและการเตรียมยา เลือกอุปกรณ์และ เครื่องมือ เหมาะสมตามการ การใช้งาน และการทดลอง