(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 | MISUMI's New Year Holidays 2021 > คลิก

ภาชนะห้องแล็บ

ภาชนะห้องแล็บ ประกอบด้วยภาชนะบรรจุสำหรับการสังเกตกระบวนการทดลอง (เช่นบีกเกอร์ขวดและ ท่อ/ สายยาง) และภาชนะบรรจุสำหรับเก็บและขนส่งผลการทดลองสารเคมีที่จำเป็นสำหรับการทดลองเป็นต้น วัสดุ ใช้แบ่งออกเป็น เรซิ่น แก้วและโลหะ เมื่อทำการทดลองโดยการผสมสารเคมี ภาชนะแก้ว ความเหมาะสมเนื่องจากมีความเสถียรที่เหนือกว่าเนื่องจากไม่ทราบว่าจะมี วัสดุ ใด ภาชนะ เรซิ่น ทำจาก วัสดุ มีความเสถียรและราคาไม่แพงกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ภาชนะบรรจุ เรซิ่น มีน้ำหนักเบาและมีให้เลือกหลากหลายโดยเฉพาะภาชนะขนาดใหญ่ที่มีความจุ 20 ลิตร อุปกรณ์โลหะ ส่วนใหญ่ทำจาก สเตนเลส นอกจากภาชนะบรรจุ lidded แล้วถาดสำหรับวาง อุปกรณ์ห้องแล็บ ก็ทำด้วยโลหะเช่นกัน สเตนเลส มีกลิ่นและทำความสะอาดง่าย