(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
  Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
 • แจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 | MISUMI's New Year Holidays 2021 > คลิก

ตาข่าย

วันจัดส่ง
 • ทั้งหมด
 • บริการจัดส่งวันเดียวกัน
 • 1 วันหรือน้อยกว่า
 • 5 วันหรือน้อยกว่า
 • 6 วันหรือน้อยกว่า
 • 7 วันหรือน้อยกว่า
 • 8 วันหรือน้อยกว่า
 • 9 วันหรือน้อยกว่า
 • 10 วันหรือน้อยกว่า
 • 12 วันหรือน้อยกว่า
 • 16 วันหรือน้อยกว่า
ยี่ห้อ
ชุดผลิตภัณฑ์
CAD
วันจัดส่ง

  ตาข่าย - ตัดตามขนาด

   ตาข่ายกับเฟรม

    ตะแกรงลวดสานสเตนเลสแบบลายขัด

     แผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก [ อะลูมิเนียม]EA952BJ-2

      ตาข่ายทอ (สเตนเลส)EA952A-10

       ประเภท ตาข่าย

        ตาข่ายทอ (สเตนเลส)EA952AA-10

         สุทธิ (สเตนเลส)EA952-30

          เจาะโลหะ (สเตนเลส)EA952B-102

           แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก [อะลูมิเนียม] EA952BJ-4

            สุทธิ (สเตนเลส)EA952-10

             ตาข่ายทอ (สเตนเลส)EA952A-60

              ตาข่ายทอ (สเตนเลส)EA952AA-40

               ตาข่ายทอ (สเตนเลส)EA952AA-60

                ตาข่ายทอ (อะลูมิเนียม)EA952AL-1

                 ตาข่าย ขดลวด เชื่อม สเตนเลสEA952BB-21

                  ตาข่าย ขดลวด เชื่อม สเตนเลสEA952BB-22

                   ตาข่ายทอ (สเตนเลส)EA952BC-13

                    แผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก [ อะลูมิเนียม]EA952BJ-20

                     สุทธิ (สเตนเลส)EA952-60

                      ตาข่ายหกเหลี่ยม ไวนิล (ขดลวด ตาข่าย)EA952AC-74

                       เจาะโลหะ (สเตนเลส)EA952B-121

                        เจาะโลหะ (อะลูมิเนียม)EA952B-327

                         พร้อม ฟิล์ม เจาะโลหะ (อะลูมิเนียม)EA952B-388

                          ผ้าชูโก๊ะไหลชนิด G

                           ผ้าชูโก๊ะไหลเอ

                            ชูโก๊ะไหลสุด ๆ ผ้า

                             ตาข่ายหกเหลี่ยม ไวนิล (ขดลวด ตาข่าย)EA952AC-32

                              ตาข่ายหกเหลี่ยม ไวนิล (ขดลวด ตาข่าย)EA952AC-33

                               ตาข่ายหกเหลี่ยม ไวนิล (ขดลวด ตาข่าย)EA952AC-34

                                ตาข่ายหกเหลี่ยม ไวนิล (ขดลวด ตาข่าย)EA952AC-35

                                 ตาข่ายหกเหลี่ยม ไวนิล (ขดลวด ตาข่าย)EA952AC-43

                                  ตาข่ายหกเหลี่ยม ไวนิล (ขดลวด ตาข่าย)EA952AC-44

                                   ตาข่ายหกเหลี่ยม ไวนิล (ขดลวด ตาข่าย)EA952AC-45

                                    ตาข่ายหกเหลี่ยม ไวนิล (ขดลวด ตาข่าย)EA952AC-53

                                     ตาข่ายหกเหลี่ยม ไวนิล (ขดลวด ตาข่าย)EA952AC-54

                                      ตาข่ายหกเหลี่ยม ไวนิล (ขดลวด ตาข่าย)EA952AC-75

                                       ตาข่ายหกเหลี่ยม ไวนิล (ขดลวด ตาข่าย)EA952AC-84

                                        ตาข่ายหกเหลี่ยม ไวนิล (ขดลวด ตาข่าย)EA952AC-85

                                         ตาข่ายทอ (อะลูมิเนียม)EA952AL-2

                                          เจาะโลหะ (อะลูมิเนียม)EA952B-301

                                           เจาะโลหะ (อะลูมิเนียม)EA952B-302

                                            เจาะโลหะ (อะลูมิเนียม)EA952B-303

                                             เจาะโลหะ (อะลูมิเนียม)EA952B-304

                                              เจาะโลหะ (อะลูมิเนียม)EA952B-311

                                              ยี่ห้อ

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              TRUSCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              HIKARI

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              CHUKOH

                                              CHUKOH

                                              CHUKOH

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ชุดผลิตภัณฑ์

                                              ตาข่าย - ตัดตามขนาด

                                              ตาข่ายกับเฟรม

                                              ตะแกรงลวดสานสเตนเลสแบบลายขัด

                                              แผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก [ อะลูมิเนียม]EA952BJ-2

                                              ตาข่ายทอ (สเตนเลส)EA952A-10

                                              ประเภท ตาข่าย

                                              ตาข่ายทอ (สเตนเลส)EA952AA-10

                                              สุทธิ (สเตนเลส)EA952-30

                                              เจาะโลหะ (สเตนเลส)EA952B-102

                                              แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก [อะลูมิเนียม] EA952BJ-4

                                              สุทธิ (สเตนเลส)EA952-10

                                              ตาข่ายทอ (สเตนเลส)EA952A-60

                                              ตาข่ายทอ (สเตนเลส)EA952AA-40

                                              ตาข่ายทอ (สเตนเลส)EA952AA-60

                                              ตาข่ายทอ (อะลูมิเนียม)EA952AL-1

                                              ตาข่าย ขดลวด เชื่อม สเตนเลสEA952BB-21

                                              ตาข่าย ขดลวด เชื่อม สเตนเลสEA952BB-22

                                              ตาข่ายทอ (สเตนเลส)EA952BC-13

                                              แผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก [ อะลูมิเนียม]EA952BJ-20

                                              สุทธิ (สเตนเลส)EA952-60

                                              ตาข่ายหกเหลี่ยม ไวนิล (ขดลวด ตาข่าย)EA952AC-74

                                              เจาะโลหะ (สเตนเลส)EA952B-121

                                              เจาะโลหะ (อะลูมิเนียม)EA952B-327

                                              พร้อม ฟิล์ม เจาะโลหะ (อะลูมิเนียม)EA952B-388

                                              ผ้าชูโก๊ะไหลชนิด G

                                              ผ้าชูโก๊ะไหลเอ

                                              ชูโก๊ะไหลสุด ๆ ผ้า

                                              ตาข่ายหกเหลี่ยม ไวนิล (ขดลวด ตาข่าย)EA952AC-32

                                              ตาข่ายหกเหลี่ยม ไวนิล (ขดลวด ตาข่าย)EA952AC-33

                                              ตาข่ายหกเหลี่ยม ไวนิล (ขดลวด ตาข่าย)EA952AC-34

                                              ตาข่ายหกเหลี่ยม ไวนิล (ขดลวด ตาข่าย)EA952AC-35

                                              ตาข่ายหกเหลี่ยม ไวนิล (ขดลวด ตาข่าย)EA952AC-43

                                              ตาข่ายหกเหลี่ยม ไวนิล (ขดลวด ตาข่าย)EA952AC-44

                                              ตาข่ายหกเหลี่ยม ไวนิล (ขดลวด ตาข่าย)EA952AC-45

                                              ตาข่ายหกเหลี่ยม ไวนิล (ขดลวด ตาข่าย)EA952AC-53

                                              ตาข่ายหกเหลี่ยม ไวนิล (ขดลวด ตาข่าย)EA952AC-54

                                              ตาข่ายหกเหลี่ยม ไวนิล (ขดลวด ตาข่าย)EA952AC-75

                                              ตาข่ายหกเหลี่ยม ไวนิล (ขดลวด ตาข่าย)EA952AC-84

                                              ตาข่ายหกเหลี่ยม ไวนิล (ขดลวด ตาข่าย)EA952AC-85

                                              ตาข่ายทอ (อะลูมิเนียม)EA952AL-2

                                              เจาะโลหะ (อะลูมิเนียม)EA952B-301

                                              เจาะโลหะ (อะลูมิเนียม)EA952B-302

                                              เจาะโลหะ (อะลูมิเนียม)EA952B-303

                                              เจาะโลหะ (อะลูมิเนียม)EA952B-304

                                              เจาะโลหะ (อะลูมิเนียม)EA952B-311

                                              CAD
                                              • 2D / 3D
                                              วันจัดส่ง 7 วัน (s)หรือมากกว่า 9 วัน (s)หรือมากกว่า บริการจัดส่งวันเดียวกันหรือมากกว่า 20 วัน (s) บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5 วัน (s)หรือมากกว่า 20 วัน (s) 10 วัน (s) 6 วัน (s)หรือมากกว่า บริการจัดส่งวันเดียวกัน บริการจัดส่งวันเดียวกัน บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5 วัน (s)หรือมากกว่า 5 วัน (s)หรือมากกว่า 20 วัน (s) 20 วัน (s) บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 วัน (s)หรือมากกว่า 8 วัน (s)หรือมากกว่า บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 วัน (s)หรือมากกว่า 5 วัน (s)หรือมากกว่า 6 วัน (s)หรือมากกว่า 5 วัน (s)หรือมากกว่า 9 วัน (s)หรือมากกว่า 16 วัน (s)หรือมากกว่า 19 วัน (s)หรือมากกว่า 6 วัน (s)หรือมากกว่า 6 วัน (s)หรือมากกว่า 6 วัน (s)หรือมากกว่า 6 วัน (s)หรือมากกว่า 6 วัน (s)หรือมากกว่า 7 วัน (s)หรือมากกว่า 6 วัน (s)หรือมากกว่า 7 วัน (s)หรือมากกว่า 6 วัน (s)หรือมากกว่า 6 วัน (s)หรือมากกว่า 7 วัน (s)หรือมากกว่า 6 วัน (s)หรือมากกว่า 20 วัน (s) 5 วัน (s)หรือมากกว่า 6 วัน (s)หรือมากกว่า 6 วัน (s)หรือมากกว่า 6 วัน (s)หรือมากกว่า 6 วัน (s)หรือมากกว่า

                                              กำลังโหลด …

                                              กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ ตาข่าย