(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
  Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
 • แจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 | MISUMI's New Year Holidays 2021 > คลิก

ฉนวนกันความร้อนและเซรามิก

วันจัดส่ง
 • ทั้งหมด
 • 7 วันหรือน้อยกว่า
 • 9 วันหรือน้อยกว่า
 • 10 วันหรือน้อยกว่า
 1. 1
ยี่ห้อ
ชุดผลิตภัณฑ์
CAD
วันจัดส่ง

  ชนิดแผ่นเพลท เซรามิก - อลูมินา 99

   แท่งร็อดเซรามิก

    ชนิดแผ่นเพลท เซรามิก - อลูมินา 96, steatite, เซรามิก แปรรูปได้

     แผ่นกลม เซรามิก

      แผ่นเพลท เซรามิกCRP-0000-00

      ยี่ห้อ

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      HIROSUGI-KEIKI

      ชุดผลิตภัณฑ์

      ชนิดแผ่นเพลท เซรามิก - อลูมินา 99

      แท่งร็อดเซรามิก

      ชนิดแผ่นเพลท เซรามิก - อลูมินา 96, steatite, เซรามิก แปรรูปได้

      แผ่นกลม เซรามิก

      แผ่นเพลท เซรามิกCRP-0000-00【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      วันจัดส่ง 7 วัน (s)หรือมากกว่า 7 วัน (s)หรือมากกว่า 7 วัน (s)หรือมากกว่า 7 วัน (s)หรือมากกว่า 9 วัน (s)หรือมากกว่า

      กำลังโหลด …

      1. 1

      กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ ฉนวนกันความร้อนและเซรามิก