(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โต๊ะปฏิบัติงานสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์

โต๊ะปฏิบัติงานสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ Zoom InZoom In

โต๊ะปฏิบัติงานสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์

โต๊ะปฏิบัติงานสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเบื้องต้น

  • ใช้สำหรับตรวจเช็คชิ้นงาน บริเวณหน้างาน
  • เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงไลน์ผลิต ทำให้ต้องจัดหาโต๊ะปฏิบัติงานใหม่ แต่สินค้าในท้องตลาดไม่ตรงกับความต้องการ จึงทำการออกแบบด้วยตนเอง
  • ออกแบบให้มีความคล้ายคลึงกับโต๊ะทำงาน

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

  • สามารถเพิ่มชั้นวางบริเวณด้านบนของโต๊ะปฏิบัติงานได้
  • สามารถติดตั้งตะขอสำหรับการแขวนเครื่องมือเพื่อให้สะดวกในการใช้งาน
  • ใช้ฝาปิดท้ายอลูมิเนียมเฟรม (HFC8-4040-B) ปิดในส่วนท้ายเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

ระยะเวลาในการออกแบบ

60 นาที

ขนาดภายนอก

W1,300×D800×H1,808(mm)

ราคา

49,503.-

ตรวจสอบรายละเอียดโครงสร้าง คลิก!

MISUMI 5 Benefit