(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

Manual-Type Valves, Mechanical-Type Valves สินค้า SMC ยอดนิยม ที่มิซูมิอยากแนะนำ

Manual-Type Valves คือวาล์วที่ทำงานโดยการสั่งงานด้วยมือ ส่วน Mechanical-Type Valves คือวาล์วที่ทำงานโดยกลไกทางแมคคานิค
เพื่อควบคุมทิศทางการไหลของลมให้อัดไปทิศทางที่ต้องการควบคุมการเคลื่อนที่ เข้า-ออก

Hand Valves

วาล์วที่ใช้มือควบคุม มีทั้งแบบ มือโยก ปุ่มกด หัวบิด หมุนมือจับ (Handwheel) เป็นต้น

Check Valves

Check Valves หรือ วาล์วกันกลับ เป็นอุปกรณ์ควบคุมในระบบเพื่อควบคุมให้ลมไหลไปในทิศทางเดียว ไม่ให้ไหลย้อนกลับ (Backflow) เข้าระบบเมื่อระบบหยุดทำงาน เพราะหากลมไหลย้อนกลับอาจทำให้ระบบรวน และอาจสร้างความเสียหายกับอุปกรณ์เชื่อมต่อได้

Mechanical Switching Valves

Mechanical Switching Valves หรือแมคคานิควาล์ว (Mechanical Valves) คือวาล์วที่ใช้กลไกทางแมคคานิค เพื่อให้ระบบเปิด-ปิด

High Speed Exhaust Valves, Shuttle Valves

วาล์วทิ้งลมเร็ว (High Speed Exhaust Valves), ชัตเทิลวาล์ว (Shuttle Valves) เป็นวาล์วชนิดไหลทางเดียว ชัตเทิลวาล์วมักนำไปใช้งานวงจรฉุกเฉิน

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
สินค้าแนะนำจากแบรนด์ SMC

สินค้าหลากหลายหมวดหมู่จากแบรนด์ SMC