(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 26/5/2024 to 6:00 27/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สินค้ากลุ่มเซนเซอร์ มีให้เลือกครบครัน เหมาะสำหรับงานเครื่องจักรอัตโนมัติ สินค้ากลุ่มเซนเซอร์ มีให้เลือกครบครัน เหมาะสำหรับงานเครื่องจักรอัตโนมัติ

Proximity Sensor Proximity Sensor

ประสิทธิภาพการตรวจจับระหว่างสินค้าทั่วไปในท้องตลาดและสินค้ารุ่น Economy Series ประสิทธิภาพการตรวจจับระหว่างสินค้าทั่วไปในท้องตลาดและสินค้ารุ่น Economy Series

ขดลวดคุณภาพสูง ตรวจจับได้แม่นยำ ขดลวดคุณภาพสูง ตรวจจับได้แม่นยำ
* สินค้าที่ใช้ในการทดสอบ เป็นสินค้าทั่วไปในท้องตลาดจากการสุ่มโดยบริษัทฯ (ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์)
ผลทดสอบการโค้งงอของสาย ผลทดสอบการโค้งงอของสาย
* สินค้าที่ใช้ในการทดสอบ เป็นสินค้าทั่วไปในท้องตลาดจากการสุ่มโดยบริษัทฯ (ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์)
**ทดสอบโดยเครื่องเทสการโค้งงอ ±90°, 60 รอบ/นาที, น้ำหนัก: 1kg

Proximity Sensor Proximity Sensor

สินค้าอื่นๆ ในกลุ่ม Sensor สินค้าอื่นๆ ในกลุ่ม Sensor

Photo Sensor Cable

Photo Sensor Cable

Part No : EE-1010-MSM-2M

119.-

stockStock

Single Phase Noise Filters

Single Phase Noise Filters

Part No : E-DNF-6

797.-

stockStock

Fiber Optic Amplifiers

Fiber Optic Amplifiers

Part No : E-MSMFA41-2M

1,018.-

stockStock

MISUMI 5 Benefit