(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

Caster & Adjuster Pad Caster & Adjuster Pad

Adjuster Pad Adjuster Pad

มีหลากหายประเภทให้เลือก ครอบคลุมทุกการใช้งาน

มีหลากหายประเภทให้เลือก ครอบคลุมทุกการใช้งาน
มีหลากหายประเภทให้เลือก ครอบคลุมทุกการใช้งาน
มีหลากหายประเภทให้เลือก ครอบคลุมทุกการใช้งาน
มีหลากหายประเภทให้เลือก ครอบคลุมทุกการใช้งาน

ได้รับการทดสอบคุณภาพอย่างเข้มข้น

ขาตั้งปรับระดับมิซูมิรุ่น Economy Series ระบุน้ำหนักการโหลดไว้อย่างชัดเจน และรับประกันคุณภาพโดยบริษัททดสอบคุณภาพ เพื่อความมั่นใจในคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ได้รับอนุญาตตามมาตรฐาน GB

RENAME RENAME
*สินค้าที่ใช้ในการทดสอบ เป็นสินค้าทั่วไปในท้องตลาดจากการสุ่มโดยบริษัทฯ (ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์)
**ผลการทดสอบใช้เผื่อการอ้างอิงเท่านั้น

Adjuster Pad Adjuster Pad

SAVE
Up to
72%

Leveling Mounts Bottom Flat With Rubber

Leveling Mounts Bottom Flat With Rubber

Part No : C-CFJGN10-100

49.-

stockStock

SAVE
Up to
80%

Leveling Mounts, Nylon Pad

Leveling Mounts, Nylon Pad

Part No : C-CFJLM12-100

69.-

stockStock

SAVE
Up to
56%

Leveling Mounts, Metal Pad For Heavy Load

Leveling Mounts, Metal Pad For Heavy Load

Part No : C-CFJFN12-80

85.-

stockStock

SAVE
Up to
75%

Leveling Mounts, Anti-Vibration

Leveling Mounts, Anti-Vibration

Part No : C-CFJSN12-100

90.-

stockStock

SAVE
Up to
54%

Leveling Mounts, Metal Pad Standard

Leveling Mounts, Metal Pad Standard

Part No : C-CNFJN20-120

100.-

stockStock

SAVE
Up to
78%

Leveling Mounts, PVC Yellow Pad

Leveling Mounts, PVC Yellow Pad

Part No : C-CPVC10-100

100.-

stockStock

SAVE
Up to
75%

Leveling Mounts For Heavy Load With Anti-Slip Rubber

Leveling Mounts For Heavy Load With Anti-Slip Rubber

Part No : C-CFJFNV10-80

110.-

stockStock

SAVE
Up to
77%

Leveling Mounts, Nylon Pad, Universal Type

Leveling Mounts, Nylon Pad, Universal Type

Part No : C-CAJPD12-120

110.-

stockStock

Leveling Mounts With Hole Positioning Type

Leveling Mounts With Hole Positioning Type

Part No : E-FJWNQ75-12-50

119.-

stockStock

SAVE
Up to
63%

Leveling Mounts, PVC Yellow Pad, With 2 Holes

Leveling Mounts, PVC Yellow Pad, With 2 Holes

Part No : C-CPVCH16-100

200.-

stockStock

SAVE
Up to
50%

Leveling Mounts, Anti-Vibration Rubber

Leveling Mounts, Anti-Vibration Rubber

Part No : C-CFBR16-70-150

390.-

stockStock

Leveling Mounts Metal Universal Type

Leveling Mounts Metal Universal Type

Part No : E-CFJFND80-16-100

502.-

stockStock

MISUMI 5 Benefit