(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

การเลือกใช้ประแจปอนด์เบื้องต้น

ประแจปอนด์และแรงบิด

ประแจปอนด์คืออะไร

ประแจปอนด์ หรือประแจวัดแรงบิด (Torque Wrench) คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าแรงบิดหรือขันสกรู เช่น โบลท์ นัท ฯลฯ ตามค่าแรงบิดที่กำหนด

ประแจวัดแรงบิด ประแจปอนด์

ที่มา:TONE (CO.,LTD.)

แรงบิดคืออะไร

แรงบิด (Torque) คือ ปริมาณของแรงที่ต้องใช้ในการหมุนประแจปากตายหรือประแจแหวน (แรงหมุน) เพื่อขันหรือคลายโบลท์หรือนัท

แรงบิดคือปริมาณของแรงที่ต้องใช้ในการหมุนประแจ

※ มีการเปลี่ยนหน่วยวัดปริมาณจาก kgf・cm, kgf・m เป็น N・m ตามระบบ SI ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 1999 เนื่องจากมีการแก้ไขกฎหมายชั่งตวงวัดในประเทศญี่ปุ่น

ที่มา:TONE (CO.,LTD.)

การเลือกใช้ประแจปอนด์แต่ละชนิด

การเลือกใช้ประแจปอนด์นั้น ต้องเริ่มจากการแยกประเภทการใช้งานระหว่างการขันสกรูและการตรวจสอบหรือวัดค่าเสียก่อน จากนั้นจึงเลือกใช้ตามปัจจัยต่าง ๆ
เช่น ฟังก์ชั่นการทำงาน เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

 • กรณีใช้งานเพื่อขันสกรู
 • กรณีใช้ตรวจสอบและวัดค่า
 • กรณีใช้งานเพื่อขันสกรู ต้องขันแน่นด้วยค่าแรงบิดตามสเป็คของสกรูแต่ละชนิด

  ประเภทส่งสัญญาณ

  เมื่อวัดค่าได้ถึงค่าที่ตั้งไว้แล้ว อุปกรณ์จะ "ส่งเสียงหรือสั่นไหว" เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบ

  ประแจหัวฟรี ประแจปอนด์แบบหัวฟรี ใช้ขันสกรูได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่รุ่นต่างๆมีสินค้าแนะนำดังนี้

  ประแจรุ่นมาตรฐาน

  สินค้าแนะนำ
  ประแจรุ่นมาตรฐาน

  ประแจแบบหัวเลื่อน

  สินค้าแนะนำ
  ประแจแบบหัวเลื่อน

  สะดวกในการใช้ขันโบลท์
  หรือนัทหลากหลายขนาด

  ประแจแบบหัวปากตาย

  สินค้าแนะนำ
  ประแจแบบหัวปากตาย

  สะดวกในการใช้ขันโบลท์
  หรือนัทหลากหลายขนาด

 • กรณีใช้ตรวจสอบ ต้องใช้วัดค่าแรงบิดของสกรูชนิดต่าง ๆ ที่ถูกขันแน่นอยู่

  ประเภทอ่านค่าโดยตรง

  อุปกรณ์ประเภทนี้ ผู้ใช้งานต้องอ่านค่าแรงบิดที่ตรวจสอบหรือวัดได้โดยตรง

  ประแจแบบหัวเลื่อน

  สินค้าแนะนำ
  สำหรับใช้งานตรวจสอบ แบบหน้าปัด

  แบบหน้าปัด อุปกรณ์ชนิดนี้
  สามารถอ่านค่าแรงบิดได้จาก
  สเกลวัดแบบหน้าปัด
  สามารถอ่านค่าได้โดย
  ไม่คลาดเคลื่อน

  ประแจแบบหัวปากตาย

  สินค้าแนะนำ
  สำหรับใช้งานตรวจสอบ แบบเข็ม

  ชนิดแผ่นเพลทอุปกรณ์ชนิดนี้
  สามารถอ่านค่าแรงบิดได้จาก
  สเกลวัดแบบแผ่นเพลท
  มีจุดเด่นที่โครงสร้างเรียบง่าย
  และทนทาน

ประเภทดิจิทัล

อุปกรณ์ประเภทนี้จะแสดงค่าแรงบิดที่วัดได้ในรูปแบบดิจิทัล เมื่อวัดค่าแรงบิดได้ถึงค่าที่ตั้งไว้แล้วอุปกรณ์จะ
“ส่งเสียงหรือแสดงข้อความ” เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบ แม้ผู้ใช้งานไม่ชำนาญก็สามารถอ่านค่าหรือวัดค่าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ชนิดประแจหัวฟรี

ประแจรุ่นหัวฟรี

ประแจปอนด์ชนิดประแจหัวฟรี
ใช้ขันสกรูได้อย่างรวดเร็ว

ประแจรุ่นหัวต่อ

ประแจรุ่นหัวต่อ

เพียงสวมใส่กับประแจหรือบล็อกที่มี
ก็สามารถควบคุมค่าแรงบิดที่ใช้ในการขันสกรูได้

ประแจรุ่นไขควง

ประแจรุ่นไขควง

เพียงสวมใส่ที่ไขควงที่มีหัว ก็สามารถ
ควบคุมค่าแรงบิดที่ใช้ในการขันสกรูได้

สินค้าแนะนำสำหรับประเภทดิจิทัล

ตารางคำนวณค่าแรงบิดขันสกรู (โดยประมาณ)

ตารางคำนวณค่าแรงบิดที่จำเป็นในการเลือกใช้ประแจปอนด์
โปรดเลือกใช้ประแจปอนด์ที่สามารถรับแรงบิดได้ระหว่าง 30~80% ของค่าสูงสุด

หน่วย (N・m)

Nominal
ของโบลท์
Strength Class
4.6
Strength Class
6.8
Strength Class
8.8
Strength Class
10.9
Strength Class
12.9
M2 0.120 0.238 0.319 0.447 0.536
M2.5 0.245 0.487 0.650 0.915 1.10
M3 0.434 0.870 1.16 1.63 1.96
M3.5 0.683 1.37 1.82 2.56 3.08
M4 1.01 2.02 2.70 3.79 4.54
M5 2.04 4.09 5.47 7.67 9.18
M6 3.47 6.97 9.27 13.0 15.6
M7 5.85 11.6 15.5 21.8 26.2
M8 8.41 16.9 22.5 31.6 37.9
M10 16.7 33.4 44.5 62.6 75.2
M12 29.1 58.3 77.6 109 131
M14 46.4 92.7 124 174 209
M16 72.3 145 194 271 325
M18 100 199 266 373 447
M20 141 282 376 529 635
M22 192 384 511 720 865
M24 244 488 650 915 1,100
M27 358 713 951 1,340 1,610
M30 484 971 1,290 1,820 2,180
M33 661 1,320 1,760 2,470 2,970
M36 848 1,690 2,260 3,180 3,810
M39 1,100 2,190 2,920 4,110 4,930
M42 1,350 2,710 3,610 5,080 6,080
M45 1,700 3,400 4,540 6,370 7,630
M48 2,030 4,060 5,440 7,620 9,120
M52 2,640 5,290 7,040 9,880 11,800
M56 3,270 6,560 8,710 12,300 14,800
M60 4,080 8,180 10,900 15,300 18,300
M64 4,930 9,890 13,100 18,500 22,300
M68 5,970 12,000 16,000 22,500 27,000
M72 7,150 14,400 19,100 26,900 32,300
M76 8,540 17,000 22,700 31,900 38,300
M80 10,000 20,000 26,600 37,500 45,000

(หมายเหตุ)ค่าแรงบิดอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขในการใช้งาน โปรดใช้ค่าในตารางประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อประแจปอนด์
(คำนวณโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แรงบิด 0.2 และคำนวณแรงตามแนวแกนโดยให้ความทนทานของโบลท์อยู่ที่ 60% อ้างอิงโบลท์ตาม JIS Strength class)

ที่มา:TONE (CO.,LTD.)

MISUMI 5 Benefit

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer service

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th