(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน สิงหาคม 2565 | Notice holiday in August 2022 > คลิก

การเลือกใช้ หินเจียร

วิธีการเลือกใช้ หินเจียรทั่วไป
สำหรับงานเจียระไนผิวราบ (คู่มือการเลือกใช้หินเจียรทั่วไป)

จุดเด่นของหินเจียรทั่วไป

Grinding Stone
ชนิดของหินเจียร สี จุดเด่น
หินเจียร SG สีฟ้าหินเจียร SG หินเจียรคมตัดเซรามิกที่สามารถขัดผิววัสดุได้ทุกชนิด
ตั้งแต่เหล็กกล้าธรรมดาจนถึงเหล็กกล้าผสม
เหมาะสำหรับงานเจียระไนที่ต้องการประสิทธิภาพสูง
หินเจียร WA สีแดงหินเจียร WA หินเจียรรุ่นมาตรฐานที่สามารถขัดผิววัสดุได้
ตั้งแต่เหล็กกล้าธรรมดาจนถึง เหล็กกล้าอบร้อนทั่วไป
หินเจียร 32A สีเทาหินเจียร 32A หินเจียรที่สามารถขัดผิววัสดุได้ ตั้งแต่เหล็กกล้าธรรมดาจนถึง
เหล็กกล้าผสม โดดเด่นสำหรับงานเจียระไนที่ต้องกรีดมุม
หินเจียร GC สีเขียวหินเจียร GC หินเจียรที่เหมาะสำหรับงานแปรรูปคาร์ไบด์
หรือโลหะนอกกลุ่มเหล็ก อโลหะ
หินเจียร 85A สีชมพูหินเจียร 85A หินเจียรที่สามารถขัดผิววัสดุได้ ตั้งแต่เหล็กกล้าธรรมดา จนถึง
เหล็กกล้าผสม มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับงานเจียระไน
เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าชุบแข็ง
หินเจียร Z300 สีครีมหินเจียร Z300 หินเจียรที่เหมาะสำหรับงานเจียระไนผิววัสดุ
ที่ทนต่อการตัดเกรด SUS300

ความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์หินกับความหยาบผิวของหินเจียรทั่วไป (สำหรับอ้างอิง)

เบอร์หิน ( # ) ความหยาบผิว
# 46 ใช้เจียระไนผิวทั่วไปที่มีความหยาบผิวในระดับ Ra3.2µm ( Rz 12.5µm )
# 60 ใช้เจียระไนผิวทั่วไปที่มีความหยาบผิวในระดับ Ra1.6µm ( Rz 6.3µm )
# 80 ใช้เจียระไนผิวทั่วไปที่มีความหยาบผิวในระดับ Ra0.8µm ( Rz 3.2µm )
# 100 ~ 200 ใช้เจียระไนผิวละเอียดที่มีความหยาบผิวไม่เกิน Ra0.2µm ( Rz 0.8µm )

ความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์หินกับเงื่อนไขในการเจียรของหินเจียรทั่วไป ( สำหรับอ้างอิง )

เบอร์หยาบ#46 Grinding Grade เบอร์ละเอียด#220 รายละเอียด
ระยะเผื่อการเจียร ระยะเผื่อมาก Grinding Grade ระยะเผื่อน้อย หากระยะเผื่อการเจียรมาก ควรเลือกเบอร์หินที่มีความหยาบมากกว่า
วัสดุที่ใช้งาน วัสดุเหนียว Grinding Grade วัสดุเปราะ หากวัสดุที่ใช้งานเป็นวัสดุนุ่มหรือเหนียว ควรเลือกเบอร์หินที่มีความหยาบมากกว่า
วัสดุอ่อน Grinding Grade วัสดุแข็ง
ความหยาบของผิว ขัดผิวหยาบ Grinding Grade ขัดผิวละเอียด หากพื้นที่ที่ต้องการขัดผิวเป็นผิวหยาบ ควรเลือกเบอร์หินที่มีความหยาบมากกว่า
พื้นที่ผิวสัมผัสของหินเจียร พื้นที่ผิวมาก Grinding Grade พื้นที่ผิวน้อย หากพื้นที่ผิวสัมผัสของหินเจียรกว้าง ควรเลือกเบอร์หินที่มีความหยาบมากกว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างเกรดของหินเจียรกับเงื่อนไขในการเจียรของหินเจียรทั่วไป ( สำหรับอ้างอิง )

เกรดนิ่ม H Grinding Grade เกรดแข็ง K รายละเอียด
วัสดุที่ใช้งาน วัสดุเปราะ Grinding Grade วัสดุเหนียว หากวัสดุที่ใช้งานเป็นวัสดุเปราะ ควรเลือกใช้หินเจียรที่มีเกรดนิ่มกว่า
วัสดุแข็ง Grinding Grade วัสดุอ่อน หากวัสดุที่ใช้งานเป็นวัสดุแข็ง ควรเลือกเกรดของหินเจียรที่มีเกรดนิ่มกว่า
ระยะเผื่อการเจียร ระยะเผื่อน้อย Grinding Grade ระยะเผื่อมาก หากระยะเผื่อการเจียรมาก ควรเลือกเกรดของหินเจียรที่มีเกรดแข็งกว่า
พื้นที่ผิวสัมผัสของหินเจียร พื้นที่ผิวกว้าง Grinding Grade พื้นที่ผิวแคบ หากพื้นที่ผิวสัมผัสกว้าง ควรเลือกเกรดของหินเจียรที่มีเกรดนิ่มกว่า
ความเร็วรอบของหินเจียร ความเร็วรอบสูง Grinding Grade ความเร็วรอบต่ำ หากความเร็วรอบสูง ควรเลือกเกรดของหินเจียรที่มีเกรดนิ่มกว่า
อัตราป้อนหินเจียร อัตราป้อนสูง Grinding Grade อัตราป้อนต่ำ หากอัตราป้อนสูง ควรเลือกเกรดของหินเจียรที่มีเกรดนิ่มกว่า
ความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร สั่นสะเทือนมาก Grinding Grade สั่นสะเทือนน้อย หากความสั่นสะเทือนของเครื่องจักมาก ควรเลือกเกรดของหินเจียรที่มีเกรดนิ่มกว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างเกรดของหินเจียรกับเงื่อนไขในการเจียรของหินเจียรทั่วไป ( สำหรับอ้างอิง )

ความสัมพันธ์ระหว่างเกรดของหินเจียรกับเงื่อนไขในการเจียรของหินเจียรทั่วไป

โปรดพิจารณาจาก “ตารางการเลือกใช้หินเจียรทั่วไปสำหรับงานเจียระไนผิวราบ (สำหรับอ้างอิง)” ต่อไปนี้
*หมายเหตุ ข้อมูลในตารางนี้เป็นข้อมูลอย่างง่าย ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

ตารางการเลือกใช้หินเจียรทั่วไปสำหรับงานเจียระไนผิวราบ ( สำหรับอ้างอิง )

หินเจียรที่ติดตั้งได้ วัสดุที่ใช้งาน หินเจียร
SG・EKG
หินเจียร
WA
หินเจียร
32A
หินเจียร
GC
เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
ภายนอก
×
เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
ภายใน
ความหนา ชนิดของเหล็กกล้า
และการใช้งาน
กระบวนการชุบแข็ง ระดับ
การขัดผิว
ทั่วไป
สีฟ้า
หินเจียร SG
สีแดงหินเจียร WA สีเทาหินเจียร 32A สีเขียวหินเจียร GC
φ125 x φ12.7 13 เหล็กกล้าธรรมดา เหล็กธรรมดา ขัดผิวทั่วไป   60 K    
φ150 x φ12.7 13 เหล็กกล้าธรรมดา
เหล็กกล้าผสม
เหล็กกล้าเครื่องมือ
เหล็กธรรมดา ขัดผิวทั่วไป 60/80 K 60/80 K    
คาร์ไบด์         120 H
16 เหล็กกล้าธรรมดา เหล็กธรรมดา ขัดผิวทั่วไป   60/80 K    
คาร์ไบด์         120 H
φ150 x φ31.75 13 เหล็กกล้าธรรมดา
เหล็กกล้าผสม
เหล็กกล้าเครื่องมือ
เหล็กกล้าสเตนเลส
เหล็กธรรมดา ขัดผิวทั่วไป 60/80 K 60/80 K    
φ150 x φ32 6.4 เหล็กกล้าแม่พิมพ์ เหล็กธรรมดา ขัดผิวละเอียด 220 K      
เหล็กธรรมดา
เหล็กชุบแข็ง
ขัดผิวละเอียด 220 I/J      
φ180 x φ31.75 6.4 เหล็กกล้าธรรมดา
เหล็กกล้าผสม
เหล็กกล้าเครื่องมือ
เหล็กธรรมดา ขัดผิวทั่วไป 60/80 J 60/80 J 80 K  
เหล็กกล้าสเตนเลส 60/80 K
เหล็กกล้าผสม
เหล็กกล้าเครื่องมือ
เหล็กกล้าสเตนเลส
เหล็กธรรมดา ขัดผิวหยาบ 46 K      
เหล็กธรรมดา
เหล็กชุบแข็ง
ขัดผิวทั่วไป 60/80 J   60 J  
เหล็กกล้าแม่พิมพ์ เหล็กธรรมดา ขัดผิวละเอียด 100 ~220 K 100/120 K 100 K  
เหล็กธรรมดา
เหล็กชุบแข็ง
ขัดผิวละเอียด 100 ~220 J      
180/220 I      
10 เหล็กกล้าธรรมดา
เหล็กกล้าผสม
เหล็กกล้าเครื่องมือ
เหล็กธรรมดา ขัดผิวหยาบ 46 K      
ขัดผิวทั่วไป 60/80 K      
เหล็กธรรมดา
เหล็กชุบแข็ง
ขัดผิวหยาบ 46 J      
ขัดผิวทั่วไป 60/80 J      
เหล็กกล้าแม่พิมพ์ เหล็กธรรมดา ขัดผิวละเอียด 100/120 K      
13 เหล็กกล้าธรรมดา
เหล็กกล้าผสม
เหล็กกล้าเครื่องมือ
เหล็กกล้าสเตนเลส
เหล็กธรรมดา ขัดผิวหยาบ 46 K 46 K 46 K  
ขัดผิวทั่วไป 60/80 K 60/80 K    
เหล็กธรรมดา
เหล็กชุบแข็ง
ขัดผิวหยาบ 46 J 46 J 46 J  
ขัดผิวทั่วไป 60/80 J 60/80 J 60/80 J  
เหล็กชุบแข็ง ขัดผิวหยาบ 46 H 46 H 46 H  
เหล็กกล้าผสม
เหล็กกล้าเครื่องมือ
เหล็กกล้าสเตนเลส
เหล็กธรรมดา
เหล็กชุบแข็ง
ขัดผิวหยาบ 46 I      
ขัดผิวทั่วไป 60/80 I      
เหล็กชุบแข็ง ขัดผิวทั่วไป 60/80 H      
เหล็กกล้าแม่พิมพ์ เหล็กธรรมดา ขัดผิวละเอียด 100/120 K      
เหล็กธรรมดา
เหล็กชุบแข็ง
100 J      
16 เหล็กกล้าธรรมดา
เหล็กกล้าผสม
เหล็กกล้าเครื่องมือ
เหล็กกล้าสเตนเลส
เหล็กธรรมดา ขัดผิวหยาบ 46 K 46 K    
เหล็กธรรมดา
เหล็กชุบแข็ง
46 J 46 J    
เหล็กกล้าผสม
เหล็กกล้าเครื่องมือ
เหล็กกล้าสเตนเลส
เหล็กธรรมดา ขัดผิวทั่วไป 60/80 K      
เหล็กธรรมดา
เหล็กชุบแข็ง
60 J      
19 เหล็กกล้าธรรมดา
เหล็กกล้าผสม
เหล็กกล้าเครื่องมือ
เหล็กกล้าสเตนเลส
เหล็กธรรมดา ขัดผิวหยาบ 46 K 46 K    
ขัดผิวหยาบ 60 K 60 K    
เหล็กธรรมดา
เหล็กชุบแข็ง
ขัดผิวหยาบ 46 J 46 J    
เหล็กกล้าธรรมดา
เหล็กกล้าผสม
เหล็กกล้าเครื่องมือ
เหล็กกล้าสเตนเลส
เหล็กธรรมดา ขัดผิวทั่วไป 80 K      
เหล็กธรรมดา
เหล็กชุบแข็ง
60 J      
φ205 x φ15.88 19 เหล็กกล้าธรรมดา เหล็กธรรมดา ขัดผิวทั่วไป   60 K    
คาร์ไบด์           120 H/I
φ205 x φ19.05 19 คาร์ไบด์   ขัดผิวทั่วไป       120 H
φ205 x φ25.4 19 เหล็กกล้าธรรมดา เหล็กธรรมดา ขัดผิวทั่วไป   60 K    
คาร์ไบด์   ขัดผิวหยาบ       80/120 H
120 I
25 คาร์ไบด์   ขัดผิวหยาบ       120 H
φ205 x φ31.75 6.4 เหล็กกล้าผสม
เหล็กกล้าเครื่องมือ
เหล็กกล้าสเตนเลส
เหล็กธรรมดา ขัดผิวทั่วไป 60/80 K 60 ~100K    
เหล็กธรรมดา
เหล็กชุบแข็ง
ขัดผิวหยาบ   60/80 J    
เหล็กกล้าแม่พิมพ์ เหล็กธรรมดา ขัดผิวละเอียด 100 ~220 K      
เหล็กธรรมดา
เหล็กชุบแข็ง
220 J      
13 เหล็กกล้าธรรมดา
เหล็กกล้าผสม
เหล็กกล้าเครื่องมือ
เหล็กกล้าสเตนเลส
เหล็กธรรมดา ขัดผิวหยาบ 46 K 46 K    
ขัดผิวทั่วไป 60/80 K 60/80 K    
เหล็กธรรมดา
เหล็กชุบแข็ง
ขัดผิวหยาบ 46 J 46 J    
ขัดผิวทั่วไป 60 J 60 J    
เหล็กกล้าผสม
เหล็กกล้าเครื่องมือ
เหล็กกล้าสเตนเลส
เหล็กธรรมดา
เหล็กชุบแข็ง
ขัดผิวหยาบ 46 I      
ขัดผิวทั่วไป 60/80 I
80 J
     
เหล็กชุบแข็ง ขัดผิวหยาบ 46 H      
ขัดผิวทั่วไป 60/80 H      
เหล็กกล้าแม่พิมพ์ เหล็กธรรมดา ขัดผิวละเอียด 100/120 K      
เหล็กธรรมดา
เหล็กชุบแข็ง
100/120 J      
19 เหล็กกล้าธรรมดา
เหล็กกล้าผสม
เหล็กกล้าเครื่องมือ
เหล็กกล้าสเตนเลส
เหล็กธรรมดา ขัดผิวหยาบ 46 K 46 K    
ขัดผิวทั่วไป 60/80 K 60/80 K    
เหล็กธรรมดา
เหล็กชุบแข็ง
ขัดผิวหยาบ 46 J 46 J    
เหล็กชุบแข็ง 46 H 46 H    
เหล็กกล้าผสม
เหล็กกล้าเครื่องมือ
เหล็กกล้าสเตนเลส
เหล็กธรรมดา
เหล็กชุบแข็ง
ขัดผิวหยาบ 46 I      
ขัดผิวทั่วไป 60/80 I
60/80 J
     
เหล็กชุบแข็ง ขัดผิวทั่วไป 60/80 H      
เหล็กกล้าแม่พิมพ์ เหล็กธรรมดา ขัดผิวละเอียด 100/120 K      

สินค้าหินเจียรสำหรับงานเจียระไนผิวราบ

« หัวข้อก่อนหน้า
การเลือกใช้ Torque Wrench
หัวข้อถัดไป »
Injection Screw และ Screw Head
MISUMI 5 Benefit

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer service

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th