(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

News

แก้ไขแคตตาล็อก Economy 2023 | Catalog Correction Economy 2023

MISUMI Website Information

14/12/2023

Catalog Correction Information - Economy series 2023version (EN)

Regards to the "Economy Series 2023 Catalog (English version)" catalog, there are amendment on some pages.
We apologize for the inconvenience, but please make corrections according to the list below.

Index No.Catalog Page No.Index NameUpdated DateCorrection Sheet Link
01 P.31 - 302 Ball Screws / Lead Screws / Actuators 01/12/2023 Click
02 P.303 - 440 Linear Guides / Linear Shafts / Linear Bushings / Ball Splines / Oil Free Bushings 01/12/2023 Click
03 P.441 - 490 Cable Carriers / Cables / Heat Shrink Tubes / Fans / Network Communication 01/12/2023 Click
04 P.491 - 524 Motors / Couplings 01/12/2023 Click
05 P.525 - 616 Timing Pulleys / Idlers / Timing Belts 01/12/2023 Click
08 P.695 - 740 Flat Belts / Rollers / Cam Followers 01/12/2023 Click
09 P.741 - 812 Locating / Position Adjustment / Positioning Stages 01/12/2023 Click
10 P.813 - 862 Plungers / Toggle Clamps 01/12/2023 Click
11 P.863 - 886 Spring 01/12/2023 Click
12 P.887 - 932 Sensors / Noise Filters / Power Distribution Units / Contact Probes 01/12/2023 Click
14 P.945 - 1028 Cylinders (Accessories) / Shock Absorbers / Valves (Accessories) / Regulators / Seals 01/12/2023 Click
15 P.1029 - 1082 Vacuum Suction Cups / Vacuum Generators / Filters 01/12/2023 Click
16 P.1083 - 1176 Fittings / Tubes 01/12/2023 Click
17 P.1177 - 1282 Aluminum Frames / Related Accessories / Safety Fences 01/12/2023 Click
18 P.1283 - 1360 Casters / Leveling Mounts 01/12/2023 Click
19 P.1361 - 1478 Handles / Hinges / Knobs / Slide Rails / LED Lighting / Multi-Layer Signal Lights 01/12/2023 Click
21 P.1491 - 1524 Screws / Shim Tapes / Parallel Keys / Magnets 01/12/2023 Click


Download Booklet from link >> ECONOMY Series ver.2023 (EN) : Correction information