(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/2/2021 to 6:00 1/3/2021. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | Notice holiday in February 2021 > คลิก

สายพานกลมโพลียูรีเทน - ไร้รอยต่อ (MBN3-200)

สายพานกลมโพลียูรีเทน - ไร้รอยต่อ MBN3-200

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม

PDFP.1-1371-2014

ตัวอย่างหน่วยที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสรุ่น/ Part number
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น/ Part number
MBN3-200
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายพาน เส้นผ่าศูนย์กลาง d
(Ø)
เส้นรอบวง สายพาน ยาว L
(มิลลิเมตร)
พูลเล่ย์ PD ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
วัสดุ
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10320020โพลียูรีเทน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สายพาน ผลิต แม่พิมพ์ ชนิด ไม่มีรอยต่อ สี สีธรรมชาติ
อุณหภูมิ ทนความร้อน(°ค) 70

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MBN3-200 ในชุด สายพานกลมโพลียูรีเทน - ไร้รอยต่อ

ผลิตภัณฑ์เช่นนี้ ...

รหัสรุ่น/ Part number
MBN2-160
MBN2-170
MBN2-180
MBN3-213
MBN3-223
MBN3-236
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายพาน เส้นผ่าศูนย์กลาง d
(Ø)
เส้นรอบวง สายพาน ยาว L
(มิลลิเมตร)
พูลเล่ย์ PD ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
วัสดุ
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10216015โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10217015โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10218015โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10321320โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10322320โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10323620โพลียูรีเทน

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

ผลิตภัณฑ์เสริม

ลูกค้าที่ดู วัตถุ นี้ยังดู

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Factory Automation
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)