(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/2/2021 to 6:00 1/3/2021. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | Notice holiday in February 2021 > คลิก

สายพานกลมโพลียูรีเทน - ไร้รอยต่อ

สายพานกลมโพลียูรีเทน - ไร้รอยต่อ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม

PDFP.1-1371-2014

ตัวอย่างหน่วยที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสรุ่น/ Part number
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น/ Part number
MBN2-100
MBN2-125
MBN2-140
MBN2-160
MBN2-170
MBN2-180
MBN2-190
MBN2-200
MBN2-239
MBN2-250
MBN3-150
MBN3-160
MBN3-170
MBN3-180
MBN3-200
MBN3-213
MBN3-223
MBN3-236
MBN3-250
MBN3-260
MBN3-290
MBN3-305
MBN3-330
MBN3-390
MBN4-200
MBN4-225
MBN4-250
MBN4-258
MBN4-275
MBN4-290
MBN4-305
MBN4-390
MBN5-225
MBN5-250
MBN5-275
MBN5-290
MBN5-305
MBN5-330
MBN5-348
MBN5-380
MBN5-440
MBN5-460
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายพาน เส้นผ่าศูนย์กลาง d
(Ø)
เส้นรอบวง สายพาน ยาว L
(มิลลิเมตร)
พูลเล่ย์ PD ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
วัสดุ
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10210015โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10212515โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10214015โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10216015โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10217015โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10218015โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10219015โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10220015โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10223915โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10225015โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10315020โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10316020โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10317020โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10318020โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10320020โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10321320โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10322320โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10323620โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10325020โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10326020โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10329020โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10330520โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10333020โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10339020โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10420030โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10422530โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10425030โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10425840โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10427530โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10429030โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10430530โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10439030โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10522540โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10525040โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10527540โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10529040โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10530540โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10533040โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10534850โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10538040โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10544040โพลียูรีเทน
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10546040โพลียูรีเทน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สายพาน ผลิต แม่พิมพ์ ชนิด ไม่มีรอยต่อ สี สีธรรมชาติ
อุณหภูมิ ทนความร้อน(°ค) 70

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

ผลิตภัณฑ์เสริม

ลูกค้าที่ดู วัตถุ นี้ยังดู

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Factory Automation
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)