(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โปรแกรมคำนวณ ขนาดพูลเล่ย์สำหรับสายพานไทม์มิ่งเบล (Timing Pulley Belt) อย่างง่าย

โปรแกรมคำนวณ ขนาดพูลเล่ย์สำหรับสายพานไทม์มิ่ง (Timing Pulley Belt) อย่างง่าย สำหรับใช้ในการเลือกสินค้าแบรนด์ MISUMI เพียงแค่ใส่ค่าที่จำเป็นสำหรับการคำนวณลงในช่องสีเหลือง ก็สามารถคำนวณหาขนาดของพูลเล่ย์ได้ทั้ง 2 ฝั่ง รวมไปถึงระยะติดตั้งที่เหมาะสมของพูลเล่ย์ทั้งสองชิ้นอีกด้วย นอกจากนี้ตัวโปรแกรมยังเลือกความยาวของสายพานไทม์มิ่งพร้อมกับรูปแบบฟันของสายพานมาให้ด้วย หรือ หากนักออกแบบเลือกชนิดของสายพานไทม์มิ่งไว้อยู่แล้ว ก็สามารถใช้โปรแกรมนี้คำนวณหาขนาดของพูลเล่ย์ได้ด้วยเช่นกัน

สินค้าจากโปรแกรมคำนวณจะลิ้งไปยังเว็บไซต์ของ USA
เครื่องมือคำนวณอาจไม่รองรับมือถือและแท็บเล็ต

ข้อควรระวังในการใช้งาน

  1. 1.โปรแกรมนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงในการเลือกใช้สินค้าเท่านั้น ในการออกแบบจริงต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพิ่มเติมอีกมากมาย
  2. 2.ทางบริษัท MISUMI จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการประกอบ รวมไปถึงการคืนสินค้าที่เกิดจากการเลือกผิดของทางผู้ใช้งาน
MISUMI 5 Benefit