(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

มิซูมิ ยิ่งซื้อยิ่งได้ รับคะแนนจัดเต็มทุกเดือน ผ่านระบบ MISUMI PRIVILEGE มิซูมิ ยิ่งซื้อยิ่งได้ รับคะแนนจัดเต็มทุกเดือน ผ่านระบบ MISUMI PRIVILEGE

รับสิทธิพิเศษก่อนใคร เพียงลงทะเบียนผ่าน LINE MISUMI PRIVILEGE

ขั้นตอนที่ 1

1. เพิ่มมิซูมิเป็นเพื่อน
ผ่านแอปพลิเคชัน LINE
(@misumiapp)

ขั้นตอนที่ 2

2. กดลงทะเบียนสมาชิก
MISUMI PRIVILEGE
(ลงทะเบียนครั้งแรกครั้งเดียว)

ขั้นตอนที่ 3

3. กรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 4

4. กดลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรม "มิซูมิ ยิ่งซื้อยิ่งได้"

รายละเอียดและเงื่อนไขเข้าร่วมกิจกรรม
 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าแบรนด์มิซูมิรุ่น Economy Series หรืออลูมิเนียมเฟรมรุ่น N-Series ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2567
 2. รับคะแนนสะสมผ่านระบบ MISUMI PRIVILEGE บนแอปพลิเคชัน LINE (@misumiapp) โดยคะแนนจะถูกคำนวณจากยอดสั่งซื้อสะสมหลังหักส่วนลด
  โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และคำสั่งซื้อนั้นไม่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 3. ยอดสั่งซื้อสินค้าแบรนด์มิซูมิรุ่น Economy Series หรืออลูมิเนียมเฟรมรุ่น N-Series ภายในเดือนครบทุกๆ 300 บาท รับ 1 คะแนน
 4. รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 20 คะแนนเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท รับคะแนนพิเศษเพิ่มอีก 30 คะแนนเมื่อสั่งซื้อครบ 5,000 บาท รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 40 คะแนน
  เมื่อสั่งซื้อครบ 10,000 บาทในเดือนนั้น รวมคะแนนรับเพิ่มสูงสุดไม่เกิน 90 คะแนนต่อเดือนและเมื่อรวมคะแนนสะสมตามปกติได้สูงสุดไม่เกิน 500 คะแนนต่อเดือน (ต่อ 1 รหัสลูกค้า)
 5. คะแนนจะถูกคำนวณจากยอดสั่งซื้อสะสมของเดือนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันสุดท้ายของเดือน โดยจะไม่มีการนำยอดสั่งซื้อสะสมเดือนก่อน
  ไปคำนวณคะแนนในเดือนถัดไป
 6. หากในบริษัทของท่านมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม "มิซูมิ ยิ่งซื้อยิ่งได้" มากกว่า 1 ท่าน ยอดสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกหารตามจำนวนผู้เข้าร่วม
 7. คะแนนจะถูกคำนวณ และเพิ่มเข้าระบบ MISUMI PRIVILEGE ภายใน 3 วันทำการ หลังจากสิ้นเดือน
 8. คะแนนที่ท่านได้รับช่วงวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2567 จะหมดอายุการใช้งานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 9. ของรางวัลประเภทบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้งานได้โดยสแกน QR code ที่หน้าร้านค้าที่ร่วมรายการ หรือใช้รหัสส่วนลดผ่านช่องทางออนไลน์
  ตามเงื่อนไขที่ร้านค้ากำหนด
 10. ของรางวัลประเภทบัตรกำนัล และของรางวัลอื่นๆ จะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งเอกชน ภายใน 15 วันทำการ
  หลังจากที่ท่านทำการเลือกของรางวัลสำเร็จ
 11. กรุณาตรวจสอบกฎระเบียบบริษัทของท่านก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
 12. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนผ่านระบบ MISUMI PRIVILEGE ใน LINE Official @misumiapp
  โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และทำถูกต้องตามกติกาเท่านั้น
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดส่งของรางวัลให้ใหม่ ในกรณีที่ท่านแจ้งที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือไม่ถูกต้อง
 14. หากมีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
Gift
MISUMI 5 Benefit