(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2566 | Notice holiday in June 2023 > คลิก

เมมโมรี่การ์ด และ แฟลชไดรฟ์สำหรับเก็บข้อมูล

เมมโมรี่การ์ด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเก็บข้อมูล
เมมโมรี่การ์ด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเก็บข้อมูล

เมมโมรี่การ์ด (Memory Card) เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท
หน่วยความจำสำรอง ที่ถูกนำมาใช้ในการจัดเก็บไฟล์ข้อมูล
ภาพถ่าย และวีดีโอสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น กล้อง
ถ่ายรูป, คอมพิวเตอร์แบบพกพา, โทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงเครื่อง
มือและเครื่องจักรบางชนิด เป็นต้น โดยเมมโมรี่การ์ดที่นิยมใช้กัน
อยู่ในปัจจุบันจะมีอยู่หลายแบบไม่ว่าจะเป็น CF Card, MMC
Card, SD Card, XD Card, SmartMedia Card ฯลฯ มีขนาด
เล็กกะทัดรัด พกพาง่าย และใช้งานสะดวก ที่สำคัญมีความเร็วใน
การรับ-ส่งข้อมูล และมีพื้นที่ความจุของข้อมูลที่แตกต่างกันออก
ไปตามการใช้งาน

แบรนด์แนะนำ

TRANSCEND

TRANSCEND เป็นผู้นำระดับโลกในการนำเสนอ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตหน่วยความจำและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดในอุตสาหกรรมอย่างทั่วถึง

GREENHOUSE

GREENHOUSE ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์
ดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม ด้วยคุณภาพ
ระดับมาตรฐาน ราคาที่ย่อมเยา และเน้นในเรื่องของ
การบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความช่วยเหลือในทุกๆ
ด้านอย่างใส่ใจ

ELECOM

แบรนด์ชั้นนำในด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีการสื่อสาร
การเชื่อมต่อ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์หน่วย
ความจำ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยคุณภาพที่เป็นที่
ยอมรับในทุกอุตสาหกรรม และราคาที่คุ้มค่า

เมมโมรี่การ์ดประเภทต่างๆ

แฟลชไดรฟ์ USB Memories

USB Memories

USB Memories หรือเรียกอีกอย่างว่า แฟลชไดรฟ์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูล ที่มีหน่วยความจำแบบแฟลชและอินเตอร์เฟส
ในตัว นอกจากนี้ยังสามารถลบและเพิ่มข้อมูลได้ตามความต้องการ มีขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถพกพาได้สะดวก มีหลักการทำงานง่ายๆ
คือ เชื่อมยูเอสบีเขากับช่องเสียบในคอมพิวเตอร์ก็สามารถเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์งาน ข้อมูล หรือแม้กระทั่งรูปภาพ เป็นต้น
ดูข้อมูลสินค้าเมมโมรี่การ์ด

  • Photo
  • List

เมมโมรี่การ์ด SD Cards

SD Cards

SD Card หรือ Secure Digital Card เป็นการ์ดความจำที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต
กล้องดิจิตอล และเครื่องเล่น MP3 ซึ่ง SD Card จะมีอยู่ 3 ขนาดด้วยกัน คือ SD Card ขนาดเต็ม Mini SD และ Micro SD
การใช้งาน SD Card สามารถถอดและใส่เข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งอุปกรณ์จำพวก Card Reader
มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ ดูข้อมูลสินค้าเมมโมรี่การ์ด

  • Photo
  • List

เมมโมรี่การ์ด CF Cards

CF Cards

CF Card หรือ Compact Flash เป็นการ์ดความจำขนาดเล็กที่ใช้เทคโนโลยีหน่วยความจำแฟลชเพื่อจัดเก็บข้อมูล และไม่ต้องใช้
แบตเตอรี่ในการเก็บข้อมูล มีความจุตั้งแต่ 2 MB ถึง 128 GB โดย CF Card จะมี 2 ชนิด คือ Type 1 และ Type 2 ซึ่ง Type 2
จะมีความจุมากกว่าสามารถประมวลผลได้เร็วกว่า เหมาะใช้สำหรับการบันทึกวิดีโอของคอมพิวเตอร์พกพา และกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
ระดับมืออาชีพ ดูข้อมูลสินค้าเมมโมรี่การ์ด

  • Photo
  • List

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เมมโมรี่การ์ดจากแบรนด์อื่นๆ

แฟลชไดร์ฟ USB/SD Card/เมมโมรี่การ์ด
แฟลชไดร์ฟ USB/SD Card/เมมโมรี่การ์ด

เมมโมรี่การ์ด MMC Card

MMC Card

MMC Card หรือ Multi Media Card เป็นการ์ดความจำที่มีทั้งหน่วยความจำแฟลชและ ROM ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลแบบพกพาในอุปกรณ์
ต่างๆ เช่น วิทยุรถยนต์ โทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอล เครื่องพีดีเอ และเครื่องปริ้นเตอร์ มีการออกแบบที่คล้ายกับ SD Card แต่จะมีขนาดที่
เบากว่า ความจุน้อยกว่าและมีราคาที่แพงกว่า และที่สำคัญมีการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลด้วยการเข้ารหัส จึงทำให้มีความ
ปลอดภัยในการเผยแพร่ข้อมูลมากขึ้น ดูข้อมูลสินค้าเมมโมรี่การ์ด

การใช้งานและดูแลรักษาเมมโมรี่การ์ด

การใช้งานและดูแลรักษาเมมโมรี่การ์ด

ควรถอดเมมโมรี่การ์ดออกเมื่อสำรองข้อมูลเสร็จแล้ว อย่าถอดในขณะที่เมมโมรี่การ์ดกำลังถ่ายโอนข้อมูลอยู่
และหลีกเลี่ยงไม่ให้เมมโมรี่การ์ดโดนฝุ่น ความชื้น หรือตกหล่นบ่อยๆ เพราะจะทำให้เมมโมรี่การ์ดพังเสียหาย
ได้ควรซื้อเมมโมรี่การ์ดจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน และควรเสียบเมมโมรี่การ์ดตามด้านที่กำหนด หากเสียบไม่ได้
อย่าฝืนดันเข้าไป เพราะจะทำให้ช่องเสียบพังเสียหายได้

สินค้าแนะนำสำหรับโรงงาน

MISUMI 5 Benefit