(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 25/10/2020 to 2:00 26/10/2020. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2563 | Notice holiday in October 2020 > คลิก

ฟังก์ชันเสริมในแอปพลิเคชันมิซูมิ พร้อมช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

จัดซื้อ

เมื่อคุณมีธุระไม่ได้อยู่ที่
โต๊ะทำงานหรือ ออฟฟิศ
การ
ค้นหา ขอราคา และสั่งซื้อสินค้า
อุตสาหกรรมก็สามารถทำได้
ผ่านมือถือของคุณทันที

ค้นหา
ประวัติการขอราคา
ขอราคา / วันจัดส่ง

วิศวกร/ซ่อมบำรุง

เมื่อเครื่องจักรเสียในไลน์ผลิต
ต้องการสั่งอะไหล่เพื่อมาซ่อม
ด่วน
ก็สามารถค้นหาอะไหล่ที่
ต้องการได้ผ่านแอปมิซูมิ และ
ยังสามารถแชร์ข้อมูลไปที่ฝ่าย
จัดซื้อ เพื่อให้สั่งซื้ออย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ขอราคา / วันจัดส่ง
แชร์

ฝ่ายขายและออกแบบ

เมื่อคุณต้องไปประชุม
หรือทำงาน นอกสถานที่

ก็สามารถตรวจสอบ รายละเอียด
สเปกสินค้า ภาพ 3 มิติ และ
Drawing ในแอปพลิเคชันมิซูมิ

รายการ
ชิ้นส่วนของฉัน
ภาพ 3 มิติ
( 3D Preview )
Drawing
MISUMI 5 Benefit