(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

News

ผลกระทบต่อการจัดส่งและคำสั่งซื้อ เนื่องจากข้อจำกัดในการทำงานของฐานการผลิต | Impact of production base operation restrictions on shipments and orders

MISUMI Website Information

13/07/2021

ผลกระทบต่อการจัดส่งและคำสั่งซื้อ เนื่องจากข้อจำกัดในการทำงานของฐานการผลิต

ข่าวสำคัญ
12 กรกฎาคม 2564

เรียนลูกค้าทุกท่าน,

ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา เรามีความประสงค์ที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า เนื่องจากผลกระทบของการจำกัดการดำเนินงานโดยรัฐบาลของประเทศฐานการผลิตของเรา เราจึงจำเป็นต้องเลื่อนวันส่งมอบสินค้าบางอย่าง เช่น ลิเนียร์บุช
นอกจากนี้ อาจเกิดความล่าช้าในการจัดส่งสำหรับสินค้าที่มีการสั่งซื้อไปแล้ว
ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และ ขอขอบพระคุณสำหรับความเข้าใจ
โปรดตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

รายการสินค้าเป้าหมายสำหรับการจัดส่งล่าช้า (ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

No.

Product

Representative model number

1

Linear Bush

LMU

LHFC

LHFRW

LHCK

LHMSW

2

Cross Roller Table

CRT, CRTD

CRU

3

Cross Roller Guides

CRV

CRVS

4

Single Axis Actuators

LX15

LX20

LX26

LX30

LX45

5

Single Axis Units

KUA

KUH

KUAC

KUHC

* สินค้าบางรายการมีในสต็อก จึงสามารถจัดส่งได้ตามปกติ กรุณายืนยันวันที่จัดส่งโดยละเอียดจากการสร้างใบเสนอราคา

---------------------------------------

Impact of production base operation restrictions on shipments and orders

Important News
July 12, 2021

Dear all customers,

We would like to take the opportunity to thank you for doing business with us and to inform you that, due to the impact of the operation restriction by the government of our production base country, we will have to postpone the delivery date of some products such as linear bushes.

In addition, shipping delays may occur for products that have already been ordered. We apologize for the inconvenience caused to our customers and thank you for your understanding. Please check the following for applicable products.

List of target products for shipping delays (as of July 12, 2021)

No.

Product

Representative model number

1

Linear Bush

LMU

LHFC

LHFRW

LHCK

LHMSW

2

Cross Roller Table

CRT, CRTD

CRU

3

Cross Roller Guides

CRV

CRVS

4

Single Axis Actuators

LX15

LX20

LX26

LX30

LX45

5

Single Axis Units

KUA

KUH

KUAC

KUHC

* Some products are in stock; therefore, they can be shipped normally.
Please confirm the detailed delivery date with a quotation.