(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

Plastic Mold Components

* เนื่องจากสินค้ามีจำนวนจำกัด ทางมิซูมิจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตัวอย่างสินค้าที่ร่วมรายการ

Pin Components

Guide & Peripheral

Mold Opening Controller

C-VALUE Product for Mold

* กรุณาตรวจสอบรายชื่อสินค้าที่ร่วมรายการทุกครั้งก่อนการสั่งซื้อ

MISUMI 5 Benefit