• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Digital Leak Clamp Meter EA708D-20A

Digital Leak Clamp Meter EA708D-20A

【Product Specifications】
・A single unit of the product can measure the voltage, load current and leak current that are required for the tour inspection of industrial electric facilities.
・3-phase, 3-wired and delta-connected. Detects the ground fault of R-phase and T-phase at the same time.
・Both lor and lo values are simultaneously displayed.
・Measurement-standard voltage, AC current (mA・A), AC current (Io), resistance leak current (Ior), insulated resistance (calculation value)
・Measurement range- standardvoltage:600Valternating current (mA・A):99.99mA to 999.9mA,99.99A to 500AACalternating current(Io):99.99mA to 999.9mAresistance of leak current (Ior) single phase:0.00mA to 99.99mA,100.0mA to 999.9mAresistance of leak current (Ior)three-phase :0.00mA to 99.99mA,100.0mA to 999.9mA,100mA to 1155mA insulated resistance :0.000 to 9.999MΩ
・Function-. holding Function, AVG mode, data holding , auto power OFF(about 30 Minutes)
・Clamp internal dia.-35mm
・Power supply-AAA alkaline batteryx2 pcs(included)
・Size-83(W)x41(D)x206(H)mm
・Accessories-Test lead, lead set for extension, clip adaptor, mobile case
・Description- Body set

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA708D-20A

Part Number
EA708D-20A
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
2 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA708D-20A in the Digital Leak Clamp Meter EA708D-20A series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)