• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Floor Stoppers/Space Saving Type

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...
Part Number
FLOCK65
FLOCK65-H
FLOCK65-L
FLOCK75
FLOCK75-H
FLOCK75-L
FLOCK100
FLOCK100-H
FLOCK100-L
FLOCK150
FLOCK150-H
FLOCK150-L
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSMounting Hole Type Mounting Hole Pitch, Long Length Direction
(mm)
Mounting Hole Pitch, Short Length Direction
(mm)
Plate Length
(mm)
Plate Width
(mm)
Mounting Height
(mm)
Push Pressure
Available Same day 6Round Hole1036713510585-
Available Same day 6Round Hole1036713510585200(N)
Available Same day 6Round Hole1036713510585120(N)
Available Same day 6Round Hole1036713510590-
Available Same day 6Round Hole1036713510590200(N)
Available Same day 6Round Hole1036713510590120(N)
Available Same day 6Slotted Hole85(100)85(100)120120130-
Available Same day 6Slotted Hole85(100)85(100)120120130200(N)
Available Same day 6Slotted Hole85(100)85(100)120120130120(N)
Available Same day 6Round Hole11070135105160-
Available Same day 6Round Hole11070135105160200(N)
Available Same day 6Round Hole11070135105160120(N)

Loading...

  1. 1

Basic Information

Caster Type Related Components Material SPHC Surface Treatment Trivalent Chromate
Type Floor Stoppers

Additional Products in this Category

Complementary Products

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Factory Automation
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)