• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

One-Touch Couplings - Male Elbows

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...กำลังโหลด …
Part Number
MJELLS4-1-B
MJELLS4-1-W
MJELLS4-2-B
MJELLS4-2-W
MJELLS4-M5-B
MJELLS4-M5-W
MJELLS6-1-B
MJELLS6-1-W
MJELLS6-2-B
MJELLS6-2-W
MJELLS6-3-B
MJELLS6-3-W
MJELLS6-M5-B
MJELLS6-M5-W
MJELLS8-1-B
MJELLS8-1-W
MJELLS8-2-B
MJELLS8-2-W
MJELLS8-3-B
MJELLS8-3-W
MJELLS10-1-B
MJELLS10-1-W
MJELLS10-2-B
MJELLS10-2-W
MJELLS10-3-B
MJELLS10-3-W
MJELLS10-4-B
MJELLS10-4-W
MJELLS12-2-B
MJELLS12-2-W
MJELLS12-3-B
MJELLS12-3-W
MJELLS12-4-B
MJELLS12-4-W
MSELL4-1
MSELL4-2
MSELL4-M5
MSELL6-1
MSELL6-2
MSELL6-3
MSELL6-M5
MSELL8-1
MSELL8-2
MSELL8-3
MSELL10-1
MSELL10-2
MSELL10-3
MSELL10-4
MSELL12-2
MSELL12-3
MSELL12-4
MSELL16-3
MSELL16-4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งThread Material Seal Material Operating Temperature Range
(°C)
Tube Outer Dia. D
(Ø)
Connection Screw Nominal Body Color
Available 3 Day(s) or more [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~6041(R1/8)B (Black)
Available Same day [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~6041(R1/8)W (White)
Available 3 Day(s) or more [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~6042(R1/4)B (Black)
Available 3 Day(s) or more [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~6042(R1/4)W (White)
Available Same day [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~604M5B (Black)
Available Same day [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~604M5W (White)
Available Same day [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~6061(R1/8)B (Black)
Available Same day [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~6061(R1/8)W (White)
Available Same day [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~6062(R1/4)B (Black)
Available 3 Day(s) or more [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~6062(R1/4)W (White)
Available 3 Day(s) or more [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~6063(R3/8)B (Black)
Available 3 Day(s) or more [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~6063(R3/8)W (White)
Available Same day [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~606M5B (Black)
Available Same day [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~606M5W (White)
Available Same day [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~6081(R1/8)B (Black)
Available 3 Day(s) or more [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~6081(R1/8)W (White)
Available Same day [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~6082(R1/4)B (Black)
Available Same day [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~6082(R1/4)W (White)
Available Same day [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~6083(R3/8)B (Black)
Available 3 Day(s) or more [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~6083(R3/8)W (White)
Available 3 Day(s) or more [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~60101(R1/8)B (Black)
Available 3 Day(s) or more [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~60101(R1/8)W (White)
Available Same day [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~60102(R1/4)B (Black)
Available 3 Day(s) or more [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~60102(R1/4)W (White)
Available 3 Day(s) or more [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~60103(R3/8)B (Black)
Available Same day [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~60103(R3/8)W (White)
Available Same day [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~60104(R1/2)B (Black)
Available 3 Day(s) or more [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~60104(R1/2)W (White)
Available 3 Day(s) or more [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~60122(R1/4)B (Black)
Available 3 Day(s) or more [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~60122(R1/4)W (White)
Available 3 Day(s) or more [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~60123(R3/8)B (Black)
Available 3 Day(s) or more [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~60123(R3/8)W (White)
Available Same day [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~60124(R1/2)B (Black)
Available 3 Day(s) or more [SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~60124(R1/2)W (White)
Available Same day [Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~6041(R1/8)B (Black)
Available Same day [Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~6042(R1/4)B (Black)
Available Same day [Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~604M5B (Black)
Available Same day [Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~6061(R1/8)B (Black)
Available Same day [Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~6062(R1/4)B (Black)
Available Same day [Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~6063(R3/8)B (Black)
Available Same day [Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~606M5B (Black)
Available Same day [Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~6081(R1/8)B (Black)
Available Same day [Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~6082(R1/4)B (Black)
Available Same day [Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~6083(R3/8)B (Black)
Available Same day [Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~60101(R1/8)B (Black)
Available Same day [Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~60102(R1/4)B (Black)
Available Same day [Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~60103(R3/8)B (Black)
Available Same day [Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~60104(R1/2)B (Black)
Available Same day [Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~60122(R1/4)B (Black)
Available Same day [Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~60123(R3/8)B (Black)
Available Same day [Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~60124(R1/2)B (Black)
Available 3 Day(s) or more [Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~60163(R3/8)B (Black)
Available Same day [Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~60164(R1/2)B (Black)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Types One-Touch Couplings Fitting Type Screw Mounting, Direction Body Material PBT (Polybutylene Terephthalate)

Additional Products in this Category

Complementary Products

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

MISUMI Unit Example related to this product

Tech Support

Factory Automation
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)