1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • ผลิตภัณฑ์
  ที่ดูล่าสุด
 • รายการ
  ชิ้นส่วนของฉัน
 • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
รายการชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2565 | Notice holiday in October 2022 > คลิก

ผลิตภัณฑ์เสริมสำหรับช่องเสียบรีเลย์ทั่วไป

ผลิตภัณฑ์เสริมสำหรับช่องเสียบรีเลย์ทั่วไป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

 • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
 • เริ่ม :
  ฿ 50.00/หน่วย
 • จำนวน :
 • จำนวนวันจัดส่ง :
  ---
 • รวม :
  ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ช่องเสียบแบบเหลี่ยมและช่องเสียบแบบกลมสำหรับรีเลย์
[คุณสมบัติ]
· กลุ่มผลิตภัณฑ่ช่องเสียบทรงกลมและทรงกลมที่กว้างขวางพร้อมการเชื่อมต่อพื้นผิวด้านหน้าและด้านหลัง
· มีตัวเลือกที่มีระบบป้องกันนิ้ว
· มีตัวเลือกฉากยึดและแท่งครอสสำหรับ รุ่น PYF
· มีตัวเลือกชุดผลิตภัณฑ์แบบไม่มีสกรู

ช่องเสียบแบบกลม

รูปทรงPL (การเชื่อมต่อพื้นผิวด้านหลัง)
ขั้วต่อบัดกรีขั้วต่อแบบพันสายขั้วต่อ PCB
8 พินรุ่น PL08รุ่น PL08-Qรุ่น PLE08-0
ประมาณ 14 ก.ประมาณ 15 ก.ประมาณ 10.6 ก.
11 พินรุ่น PL11รุ่น PL11-Qรุ่น PLE11-0
ประมาณ 15 ก.ประมาณ 18.5 ก.ประมาณ 10.8 ก.
14 ขาพินรุ่น PL15
ประมาณ 28 กรัม
20 ขาพินรุ่น PL20
ประมาณ 17 ก.
รูปทรงPF (การเชื่อมต่อพื้นผิว)P2CF (การเชื่อมต่อพื้นผิว)PFA (การเชื่อมต่อพื้นผิว)P3G (การเชื่อมต่อพื้นผิว)
8 พินรุ่น PF083Aรุ่น P2CF-08รุ่น 8PFAรุ่น P3G-08
ประมาณ 34 ก.ประมาณ 55 ก.ประมาณ 57 ก.ประมาณ 40 กรัม
หมายเหตุ: ใช้ร่วมกับฝาครอบขั้วต่อ (รุ่น Y92A-48G) เพื่อป้องกันนิ้ว
รุ่น PF083A-E*รุ่น P2CF-08-Eรุ่น 8PFA1
  ประมาณ 66 ก.
รุ่น PF085A
ประมาณ 40 กรัม
11 พินรุ่น PF113Aรุ่น P2CF-11รุ่น 11PFAรุ่น P3GA-11
ประมาณ 47 ก.ประมาณ 70 ก.ประมาณ 74 ก.ประมาณ 47 ก.
หมายเหตุ: ใช้ร่วมกับฝาครอบขั้วต่อ (รุ่น Y92A-48G) เพื่อป้องกันนิ้ว
รุ่น PF113A-E*รุ่น P2CF-11-E
  
14 ขาพินรุ่น 14PFA
ประมาณ 104 ก.
20 ขาพิน

ข้อต่อสี่เหลี่ยม

รูปทรงP2RF (การเชื่อมต่อพื้นผิว)P2R (การเชื่อมต่อพื้นผิวด้านหลัง)P7TF
(การเชื่อมต่อพื้นผิว)
ขั้วต่อบัดกรีขั้วต่อ PCB
5 ขาพินรุ่น P2RF-05รุ่น P2RF-05-E*รุ่น P2RF-05-Sรุ่น P2R-05Aรุ่น P2R-05Pรุ่น P2R-057Pรุ่น P7TF-5
ประมาณ 27 ก.ประมาณ 38 ก.ประมาณ 36 ก.ประมาณ 5 ก.ประมาณ 5 ก.ประมาณ 5.5 ก.ประมาณ 28 กรัม
8 พินรุ่น P2RF-08รุ่น P2RF-08-E*รุ่น P2RF-08-Sรุ่น P2R-08Aรุ่น P2R-08Pรุ่น P2R-087P
ประมาณ 33 ก.ประมาณ 38 ก.ประมาณ 40 กรัมประมาณ 5 ก.ประมาณ 5 ก.ประมาณ 5.5 ก.
รูปทรงPYF (เชื่อมต่อบนพื้นผิว)
8 พินรุ่น PYF08Aรุ่น PYF08A-E*รุ่น PYF08Mรุ่น PYF08S
ประมาณ 32 ก. ประมาณ 26 กรัมประมาณ 46 ก.
11 พินรุ่น PYF11A
ประมาณ 43 ก.
14 ขาพินรุ่น PYF14A
รหัสสินค้า
8PFASALE
8PFA1SALE
8PFA-WSALE
11PFA
14PFA
14PFA-WSALE
P2CF-08
P2CF-08-E
P2CF-08WSALE
P2CF-11
P2CF-11-E
P2R-05A FOR G2RSALE
P2R-05P(C)
P2R-08A FOR G2RSALE
P2R-08P(C)
P2R-057P(C)
P2R-087P(C)
P2RF-05
P2RF-08
P2RF-08-S
P3G-08
P3GA-11
P7LF-06
P7S-14F-END DC24
P7SA-10F
P7SA-10F-ND DC24
P7SA-10PSALE
P7SA-14F
P7SA-14F-ND DC24
P7SA-14P
P7TF-05
PF083A
PF083A-E
PF085A
PF113A
PF113A-E
PF113A-WSALE
PL08
PL08-Q
PL11SALE
PL11-QSALE
PL15SALE
PLE08-0SALE
PLE11-0SALE
PT08 FOR LY
PT11-0 FOR LY
PT11 FOR LY
PT14-0 FOR LYSALE
PT14 FOR LYSALE
PTF08A-E
PTF08A FOR LY
PTF11A FOR LY
PTF14A-E
PTF14A FOR LY
PTF14A-WSALE
PY08-02
PY08-0 FOR MY
PY08 FOR MY
PY08-Y1 FOR MYSALE
PY08QN FOR MYSALE
PY11-02SALE
PY11 FOR MYSALE
PY14-02 FOR MY
PY14-0 FOR MY
PY14 FOR MY
PY14-Y1 FOR MY
PY14-Y2 FOR G2ASALE
PY14-Y3
PY14QN2 FOR MYSALE
PY14QN2-Y1 FOR MYSALE
PY14QN FOR MYSALE
PY14QN-Y1 FOR MYSALE
PYF08A-TU FOR MYSALE
PYF08AW
PYF08M FOR MY
PYF08S
PYF11A FOR MY
PYF14A-TU FOR MYSALE
PYF14A-V(100VAC)SALE
PYF14S
PYF14T FOR MYSALE
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนเสา รีเลย์ ชนิดการติดตั้ง วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จำนวนหมุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มาตรฐานความปลอดภัย พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
โครงสร้างการป้องกันนิ้ว ซีรีย์ รีเลย์ รองรับการใช้งาน ( Omron) ช่องเสียบ สำหรับ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ - ซีรีย์ที่ รองรับการใช้งาน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับอุปกรณ์ เครื่องวัดระดับน้ำ - ซีรีย์ที่ รองรับการใช้งาน ซีรีย์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ รองรับการใช้งาน สำหรับตัวนับ ซีรีย์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ รองรับการใช้งาน สำหรับ เครื่องนับจำนวน ซีรีย์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ รองรับการใช้งาน สำหรับชุดควบคุมอุณหภูมิ ซีรีย์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ รองรับการใช้งาน สำหรับ อุปกรณ์แปลงสัญญาณ ซีรีย์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ รองรับการใช้งาน สำหรับอุปกรณ์ป้องกัน ซีรีย์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ รองรับการใช้งาน สำหรับเครื่องรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย HV ซีรีย์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ รองรับการใช้งาน สำหรับผู้ประกาศ บันทึก

฿ 284.00

฿ 212.52

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม8UL / CSA10×MM-61F---K3FK----

฿ 334.00

฿ 257.08

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม8UL10×G4Q-61FRD2P---K2CU /SAO /SDV /SEAGF--

฿ 301.02

฿ 232.57

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม8-10×-----------

฿ 417.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม11UL / CSA10×MM-----K3FK----

฿ 550.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] 3,4การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม14UL / CSA-×MM----------

฿ 433.77

฿ 310.19

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม14--×-----------

฿ 275.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม8UL / CSA5×-E2C-H2C /H3CA /H3CR /H5CN /H5CX /H5CZH7CN /H7CZE5C2 /E5CS-----

฿ 279.18

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม8UL / CSA5-----------

฿ 279.24

฿ 171.23

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม8-5×-----------

฿ 220.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม11UL / CSA5×-E2C-H3CA /H3CR /H5CN /H5CXH7CN /H7CXE5CN /E5CS-APR /K6EL---

฿ 295.12

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม11UL / CSA5-----------

฿ 113.84

฿ 72.99

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลังการประสานซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม5UL / CSA-×G2R----------

฿ 84.00

1 ชิ้น ขอราคา --การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัง[อื่น ๆ] สำหรับ แผ่นวงจรซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม5UL / CSA10×-----------

฿ 86.88

฿ 51.41

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลังการประสานซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม8UL / CSA-×G2R----------

฿ 84.00

10 ชิ้น ขอราคา --การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัง[อื่น ๆ] สำหรับ แผ่นวงจรซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม8UL / CSA5×-----------

฿ 82.34

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า --การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัง[อื่น ๆ] สำหรับ แผ่นวงจรซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม5-10×-----------

฿ 100.35

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า --การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัง[อื่น ๆ] สำหรับ แผ่นวงจรซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม8-5×-----------

฿ 222.57

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม5UL / CSA10×G2R,G3R----------

฿ 445.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม8UL / CSA5×G2R-K7L--------

฿ 282.25

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] ไม่มี ชนิดสกรูซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม8CE / UL / CSA5×G2R----------

฿ 231.58

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัง[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม8UL / CSA6×-E2C-H2C /H3CA /H3CR /H3M /H5CN /H5CX /H5CZH7CN /H7CZE5C2 /E5CS----ใช้ร่วมกับฝาครอบเทอร์มินอล (ชนิด Y92A-48G) เพื่อป้องกันนิ้ว

฿ 263.74

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัง[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม11UL / CSA6×-E2C-H3CA /H3CR /H5CN /H5CX-E5CN /E5CS-K6EL--ใช้ร่วมกับฝาครอบเทอร์มินอล (ชนิด Y92A-48G) เพื่อป้องกันนิ้ว

฿ 407.86

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม6-30×-----------

฿ 1,088.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อื่น ๆ] 6การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม14UL / CSA10×G7S----------

฿ 585.59

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม10CE / UL / CSA6×G7SA----------

฿ 605.05

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม10CE / UL / CSA6×-----------

฿ 172.03

฿ 110.15

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัง[อื่น ๆ] สำหรับ แผ่นวงจรซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม10UL / CSA6×G7SA----------

฿ 641.07

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] 6การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม14CE / UL / CSA6×G7SA----------

฿ 662.96

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม14CE / UL / CSA6×-----------

฿ 182.69

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า -[อื่น ๆ] 6การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัง[อื่น ๆ] สำหรับ แผ่นวงจรซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม14UL / CSA6×G7SA----------

฿ 303.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม5UL / CSA5×G7T,G3TA----------

฿ 334.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม8UL / CSA5×MK(K),G3B-61F----APR /LG2-MYA-

฿ 117.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม8UL / CSA5MK(K),G3B----------

฿ 284.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม8-5×---H2C /H3M-------

฿ 400.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] 2,3การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม11UL / CSA5×MK(K)-61F------MYA-

฿ 134.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] 2,3การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม11UL / CSA5MK(K)----------

฿ 390.20

฿ 264.83

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม11-5×-----------

฿ 64.33

4 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า -2การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลังการประสานซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม8UL / CSA10×MK(K),MM,G4Q,G3B-61FH2C /H3CA /H3CR /H3M /RD2P---APR/LG2/SDV-MYA-

฿ 129.94

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัง[อื่น ๆ] ห่อซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม8-10×MK(K),MM,G4Q,G3B----------

฿ 73.33

฿ 59.33

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] 2,3การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลังการประสานซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม11UL / CSA10×MK(K),MM-61FH3CA /H3CR---APR /K6EL-MYA-

฿ 225.50

฿ 157.85

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] 2,3การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัง[อื่น ๆ] ห่อซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม11-10×MK(K),MM----------

฿ 158.25

฿ 123.56

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] 3,4การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลังการประสานซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม14-10×MM------SDV---

฿ 100.35

฿ 67.45

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัง[อื่น ๆ] สำหรับ แผ่นวงจรซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม8UL10×MK(K),MM,G4Q,G3B----------

฿ 117.08

฿ 82.56

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] 2,3การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัง[อื่น ๆ] สำหรับ แผ่นวงจรซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบวงกลม11UL10×MK(K),MM----------

฿ 67.00

1 ชิ้น 91 วัน -[อื่น ๆ] 1,2การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลังการประสานซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม8UL / CSA-×LY----------

฿ 100.00

1 ชิ้น 91 วัน -3การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัง[อื่น ๆ] สำหรับ แผ่นวงจรซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม11UL / CSA-×LY----------

฿ 100.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลังการประสานซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม11UL / CSA-×LY----------

฿ 78.48

฿ 50.01

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัง[อื่น ๆ] สำหรับ แผ่นวงจรซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม14UL / CSA-×LY----------

฿ 78.48

฿ 77.62

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลังการประสานซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม14UL / CSA-×LY----------

฿ 167.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] 1,2การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม8CE / UL / CSA10LY,G3H,G9H----------

฿ 200.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] 1,2การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม8UL / CSA-×LY----------

฿ 221.29

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม11UL / CSA-×LY----------

฿ 292.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม14CE / UL / CSA10LY,G7K----------

฿ 258.60

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม14UL / CSA-×LY----------

฿ 256.02

฿ 192.35

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม14UL10×G7K----------

฿ 50.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัง[อื่น ๆ] สำหรับ แผ่นวงจรซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม8UL / CSA7×MY,G3F----------

฿ 50.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัง[อื่น ๆ] สำหรับ แผ่นวงจรซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม8UL-×-----------

฿ 50.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลังการประสานซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม8UL / CSA-×MY----------

฿ 93.92

฿ 81.02

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลังการประสานซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม8UL / CSA-×MY----------

฿ 156.96

฿ 145.86

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัง[อื่น ๆ] ห่อซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม8UL-×MY----------

฿ 67.00

฿ 50.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัง[อื่น ๆ] สำหรับ แผ่นวงจรซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม11UL / CSA5×MY----------

฿ 67.00

฿ 34.02

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลังการประสานซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม11UL / CSA-×MY----------

฿ 67.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] 2,4การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัง[อื่น ๆ] สำหรับ แผ่นวงจรซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม14UL / CSA-×MY----------

฿ 67.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัง[อื่น ๆ] สำหรับ แผ่นวงจรซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม14UL-×-----------

฿ 67.00

1 ชิ้น 91 วัน -[อื่น ๆ] 2,4การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลังการประสานซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม14UL / CSA-×MY----------

฿ 93.92

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] 2,4การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลังการประสานซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม14UL / CSA-×MY----------

฿ 192.70

฿ 134.89

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลังการประสานซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม14UL-×G2A(K)----------

฿ 206.82

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า -4การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลังการประสานซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม14-3×-----------

฿ 183.98

฿ 120.07

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] 2,4การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัง[อื่น ๆ] ห่อซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม14--×MY----------

฿ 196.84

฿ 179.38

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] 2,4การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัง[อื่น ๆ] ห่อซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม14--×MY----------

฿ 183.98

฿ 91.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] 2,4การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัง[อื่น ๆ] ห่อซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม14--×MY----------

฿ 196.84

฿ 177.33

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] 2,4การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัง[อื่น ๆ] ห่อซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม14--×MY----------

฿ 221.29

฿ 132.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม8--×-----------

฿ 195.22

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม8--×-----------

฿ 184.00

20 ชิ้น 91 วัน -2การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม8UL-×MY----------

฿ 207.04

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า -2การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] ไม่มี ชนิดสกรูซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม8CE / UL / CSA10×MY,G3F---------กระแสไฟฟ้าที่ให้พลังงานอย่างต่อเนื่องสำหรับรุ่น PYF08S คือ 10 A ที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C และ 7 A ที่อุณหภูมิแวดล้อม 70°C

฿ 187.84

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม11UL / CSA-×MY----------

฿ 289.47

฿ 198.58

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม14--×-----------

฿ 427.25

฿ 276.17

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม14--×-----------

฿ 293.89

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] 2,4การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] ไม่มี ชนิดสกรูซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม14CE / UL / CSA-×MY,G2A(K)----------

฿ 294.62

฿ 207.41

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] 2,4การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นผิว[อื่น ๆ] สกรู ยึดซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม14--×MY----------

กำลังโหลด …

 1. 1
 • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่คล้ายกัน

 • ผู้ผลิต
  เริ่มต้นที่
  จำนวนวันจัดส่ง
 • สินค้าที่ดูอยู่

  Sale
  OMRON
  ฿ 50.00
  บริการจัดส่งวันเดียวกัน
back next

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Third-party Brand
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)