(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

รีเลย์

รีเลย์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่ตัดต่อวงจรการทำงานซึ่งเป็นหลักการทำงานคล้ายกับสวิตช์ โดยรีเลย์จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแม่เหล็ก เพื่อให้หน้าสัมผัส ( Contact ) เกิดการเปลี่ยนสถานะ คุณสมบัติเด่นเด่นของรีเลย์ คือ ช่วยให้การทำงานของระบบมีความเสถียร สามารถตรวจจับความผิดปกติได้และทำการตัดวงจรเฉพาะจุดได้ทันที ช่วยลดความเสียหายและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมได้เป็นอย่างดี รีเลย์มีหลายชนิดและหลายแบบ เช่น รีเลย์กระแส รีเลย์แรงดัน รีเลย์ระยะทาง รีเลย์อุณหภูมิ ฯลฯ จึงนำไปประยุกต์ใช้กับระบบควบคุมอัตโนมัติได้หลากหลายแบบ เช่น ควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร งานควบคุมทิศทางมอเตอร์ หรือตั้งค่าเวลาเปิด/ปิดแอร์ เป็นต้น