(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2564 | Notice holiday in May 2021 > คลิก

ฟิล์มยืดพันพาเลท (Stretch Film)

Parts Cleaner คุณภาพจากแบรนด์มิซูมิ

ฟิล์มยืด (Stretch Film) เป็นวัสดุที่ได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่น มีส่วนสำคัญในการขนส่งสินค้า
ช่วยประคองสินค้าจากการล้มหรือกระแทกระหว่างการขนส่ง ปกป้องสินค้าจากน้ำ ฝุ่นละออง
ด้วยคุณสมบัติของฟิล์มยืดที่มีความโปร่งใส ทำให้ลูกค้าหรือพนักงานขนส่งสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าและระบุชนิดของสินค้าได้

สินค้า Stretch Film จาก MISUMI

MISUMI มีสินค้าฟิล์มยืด (strectch Film)ให้เลือกทั้งฟิล์มยืดแบบใช้มือ (Hand Roll Stretch Film) และฟิล์มยืดสำหรับเครื่อง (Automatic Roll Stretch Film) โดยมีขนาด
ความหนาเริ่มต้นเพียง 6 ไมครอน

Hand-Roll

Hand-Roll

Automatic-Roll

Automatic-Roll

 • Stretch film ที่เน้นตอบโจทย์ในการลดต้นทุน
 • ผลิตโดยผู้ผลิตที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2
  (ที่เดียวในโลกที่สามารถผลิต 6 ไมครอนได้)
 • ทนต่อแรงดึงและการฉีกขาดได้ดี
 • มีชนิดที่ขอบฟิล์มแข็งแรงทนต่อการฉีกขาดด้วย

จุดเด่น 1 : ราคาถูกกว่าที่อื่น!

ถูกกว่าสูงสุด 35%

จุดเด่น 1 : ราคาถูกกว่าที่อื่น!

■ เปรียบเทียบราคากับ Stretch Film ที่ความหนาอื่น

ฟิล์มยืดจาก MISUMI มีราคาที่ถูกกว่าที่อื่น เมื่อเทียบราคากับฟิล์มยืดที่
ความหนาที่แตกต่างกัน แต่คุณภาพเทียบเท่า ทั้งนี้จะช่วยลดต้นทุนของผู้
ใช้งานได้ถึง 35 % ด้วยคุณสมบัติของฟิล์มยืดที่ยืดหยุ่นได้ดี และมีความ
เหนียวมาก จึงช่วยในการลดต้นทุนได้มากกว่าการใช้งานบรรจุภัณฑ์
ชนิดอื่น

จุดเด่น 2 : คุณภาพที่แน่นอน!

จุดเด่น 2 : คุณภาพที่แน่นอน!

ค่าการทนแรงดึงของฟิล์มยืด 6 ไมครอน สูงกว่าแบบ 15 ไมครอน

ด้วยคุณภาพการใช้งานที่ตอบโจทย์ ในเรื่องของความเหนียว ที่ทนทาน
ต่อการฉีดขาดได้เป็นอย่างดี ผ่านการทดสอบเทียบกับฟิล์มยืดขนาด
ต่างๆ จะเห็นได้ว่าค่าการทนแรงดึงของฟิล์มยืด 6 ไมครอนของ MISUMI
มีค่าสูงกว่าฟิล์มยืดอื่นๆที่มีขนาดหนากว่า

จุดเด่น 3 : การประคองงาน

จุดเด่น 3 : การประคองงาน

ฟิล์มยืดจาก MISUMI มีประสิทธิภาพในการเกาะติดได้ดีเพื่อความสะดวก
ในการขนส่ง ป้องกันการเลื่อนและช่วยประคองชิ้นงาน สามารถลดการ
เกิดอุบัติเหตุจากการทลายของกล่องสินค้าในกระบวนการขนส่งได้ดี

 • ประสิทธิภาพการประคองงานได้ดีกว่าฟิล์มยืดประเภทอื่นๆ
 • แข็งแรงและช่วยป้องกันการทลายตัวของหีบห่อ

จุดเด่น 4 : ความคงทนต่อการถูกทิ่มแทง

จุดเด่น 4 : ความคงทนต่อการถูกทิ่มแทง

ฟิล์มยืดที่ความหนา 6 ไมครอน จาก MISUMI ด้วยการพัฒนาคุณสมบัติ
ในการยืดและต้านทานแรงฉีกขาดได้มาตรฐานเทียบเท่าฟิล์มยืด 15
ไมครอน สามารถต้านแรงเจาะทะลุได้ดี ใช้พันสินค้าที่มีมุมแหลมได้โดย
ไม่เกิดการฉีกขาดจึงเหมาะสำหรับการห่อหุ้มสินค้าอย่างหลากหลาย และ
ยังทำให้สินค้าหรือชิ้นงานคงความสมบูรณ์ตลอดการเก็บและการขนส่ง

ข้อมูลสินค้า Stretch Film ที่จัดจำหน่าย

No Type Product Code Specifications
Series Thickness
(μ)
Width
(mm)
Length
(m)
Core
(φ inch)
Weigth /
RL
1 Hand N-SFLM6-W500-L750-D2 Nano6 6 500 750 2 2.07
2 Hand M-WSF6-W485-L750-D2 With Fold Edge 6 500 750 2 2.07
3 Hand N-SFLM8-W500-L450-D2 Standard 8 500 450 2 1.66
4 Hand M-WSF8-W485-L450-D2 With Fold Edge 8 500 450 2 1.66
5 Hand N-SFLM10-W500-L400-D2 Standard 10 500 400 2 1.84
6 Hand M-WSF10-W485-L400-D2 With Fold Edge 10 500 400 2 1.84
7 Hand N-SFLM12-W500-L400-D2 Standard 12 500 400 2 2.21
8 Hand M-WS-F12-W485-L300-D2 With Fold Edge 12 500 300 2 1.66
9 Hand N-SFLM15-W500-L300-D2 Standard 15 500 300 2 2.07
10 Hand N-SFLM17-W500-L300-D2 Standard 17 500 300 2 2.35
11 Hand N-SFLM20-W500-L300-D2 Standard 20 500 300 2 2.76
12 Automatic K-SFLM6-W500-L4000 Standard 6 500 4000 3 11.04
13 Automatic K-SFLM12-W500-L3000 Standard 12 500 3000 3 16.56
14 Automatic K-SFLM15-W500-L1500 Standard 15 500 1500 3 10.35
15 Automatic K-SFLM15-W500-L2500 Standard 15 500 2500 3 17.25
16 Automatic K-SFLM20-W500-L2000 Standard 20 500 2000 3 18.40
17 Automatic K-SFLM23-W500-L2000 Standard 23 500 2000 3 21.16

ลักษณะการห่อหุ้มสินค้าบนพาเลทด้วยฟิล์มยืด

ฟิล์มยืด (Stretch Film) จาก MISUMI สามารถห่อหุ้มสินค้าหรือชิ้นงานได้อย่างหลากหลายรูปแบบตามความต้องการ เนื่องจากคุณสมบัติที่ทนทานต่อแรงดึงและการฉีกขาด
ได้ดี สำหรับลักษณะการโหลดสินค้า การจัดวาง รวมทั้งการห่อหรือรัดสินค้าบนพาเลทรองรับสินค้าเพื่อการลำเลียงขนส่ง โดยทั่วไป แบ่งได้เป็น 3 ประเภทตามลักษณะของ
การจัดวาง ดังนี้

ลักษณะการโหลดสินค้าของพาเลทถูกแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท
 • Type A สินค้ามีการจัดวางใกล้เคียงกับขนาดของพาเลท ง่ายต่อการพันฟิล์มยืด (Stretch Film) การโหลดสินค้าประเภทนี้มักจะพบเห็นในโรงงานที่เตรียมส่งผลิตภัณฑ์
  แบบเดียวกัน
 • Type B รูปแบบการเรียงสินค้ามีความสม่ำเสมอน้อยกว่าแบบ ‘A’ ขนาดของสินค้าอาจไม่ตรงกับขนาดพาเลท มีเหลี่ยมมุมหลายจุด ซึ่งต้องมีการพิจารณาการเลือก
  ฟิล์มยืด (Stretch Film) มากขึ้น โดยเฉพาะความยืดและแรงดึง การโหลดสินค้าแบบนี้จะพบเห็นในโรงงานขนาดเล็กหรือศูนย์กระจายสินค้า
 • Type C เป็นรูปแบบการเรียงสินค้าที่ขนาดไม่เท่ากัน มีเหลี่ยมมุมหลายจุดซึ่งทำให้ฟิล์มขาดได้ง่าย และ/หรือ มีความแตกต่างระหว่างขนาดสินค้าที่โหลดและพาเลทเป็น
  อย่างมาก การเลือกฟิล์มยืด (Stretch Film) อาจต้องพิจารณาแบบที่ทนทานมากเป็นพิเศษ และอาจต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆนอกเหนือจากฟิล์มยืด (Stretch Film) ในการยึด
  สินค้า การโหลดสินค้าแบบนี้สามารถพบเห็นและได้ตามร้านค้าปลีกต่างๆ

ประเภทของฟิล์มยืด (Stretch Film) จาก MISUMI

ฟิล์มยืดแบบใช้มือ (Hand Roll Stretch Film)

1. ฟิล์มยืดแบบใช้มือ (Hand Roll Stretch Film)

ฟิล์มยืดด้วยมือต้องการแรงงานคนในการพันม้วนฟิล์ม โดนต้องใช้แรงดึงที่เพียงพอในการพันสินค้า และ
เนื่องจากต้องใช้แรงงานคนในการใช้งาน ม้วนฟิล์มยืดด้วยมือจะมีลักษณะสั้น และน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับ
งานที่มีจำนวนชิ้นงานจำนวนไม่มาก

ข้อดี ข้อเสีย
 • ราคาไม่แพง
 • ยืดหยุ่นในการติดตั้ง
 • ไม่ต้องมีการลงทุนในด้านอุปกรณ์
 • ความเร็วของงานขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของ
  ผู้ใช้งาน
 • แรงดึงของการยึดม้วนฟิล์มไม่สม่ำเสมอ ซึ่ง
  อาจส่งผลต่อด้านความแข็งแรงของการ
  ประคองสินค้า
ฟิล์มยืดแบบใช้มือ (Hand Roll Stretch Film)

2. ฟิล์มยืดสำหรับเครื่อง (Automatic Roll Stretch Film)

ฟิล์มยืดแบบเครื่องใช้ร่วมกันเครื่องพันฟิล์ม โดยผู้ปฏิบัติการสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ความยืดและตำแหน่ง
ของฟิล์มเพื่อให้ให้ได้แรงยึดสม่ำเสมอทุกครั้ง

ข้อดี ข้อเสีย
 • ได้ใช้งานตามประสิทธิภาพสูงสุดของฟิล์มยืด
 • ประหยัดฟิล์มยืดมากกว่าแบบมือ
 • ได้การห่อที่สม่ำเสมอและเป็นมืออาชีพ
 • จำเป็นต้องมีการลงทุนในเรื่องของเครื่องพันฟิล์มยืด
 • ต้องการการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ
MISUMI 5 Benefit