(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

News

แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤศจิกายน 2565 | Notice holiday in November 2022

MISUMI Website Information

24/11/2022

Dear Valued Customer,
Subject : Notification holiday in November 2022

Please be informed that MISUMI (Thailand) will be closed on Saturday 26th November 2022 due to company activities.
Request a Quote or Place an Order via Web Ordering System (WOS) are still available everyday 24 Hours.

Yours Sincerely,

Customer Service Department
MISUMI (Thailand) Co., Ltd.


เรียน ลูกค้าทุกท่าน,
เรื่อง แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤศจิกายน 2565

มิซูมิ(ไทยแลนด์) ขอแจ้งวันหยุดทำการในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เนื่องจากมีกิจกรรมภายในบริษัท
ทั้งนี้ลูกค้ายังคงสามารถทำการขอราคาและสั่งซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (WOS) ได้ตามปกติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ขอแสดงความนับถือ

แผนกบริการลูกค้า
บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด