(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

News

แจ้งวันหยุดทำการในเดือนธันวาคม 2565 และวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2566 | Notice holidays in December 2022 and New Year Holidays 2023

MISUMI Website Information

15/11/2022

เรียน ลูกค้าทุกท่าน
เรื่อง แจ้งวันหยุดทำการในเดือนธันวาคม 2565 และวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2566

มิซูมิ(ไทยแลนด์) ขอแจ้งวันหยุดทำการดังนี้
- วันหยุดทำการในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- วันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 และเปิดทำการตามปกติ ในวันอังคารที่ 3 มกราคม 2566

ทั้งนี้ลูกค้ายังคงสามารถทำการขอราคาและสั่งซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (WOS) ได้ตามปกติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง


ขอแสดงความนับถือ

แผนกบริการลูกค้า
บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด


Dear Valued Customer
Subject: Notification holidays in December 2022 and New Year Holidays 2023

Please be informed that MISUMI (Thailand) will be closed as below
- Monday 5th December 2022 due to King Bhumibol's Birthday/Father's Day observed
- New Year Holidays from Thursday 29th December 2022 until Monday 2nd January 2023 and we will resume work on Tuesday 3rd January 2023

Request a Quote or Place an Order via Web Ordering System (WOS) are still available everyday 24 Hours.

Yours Sincerely,

Customer Service Department
MISUMI (Thailand) Co., Ltd.